Render Properties – Властивості Рендера

Reference – Довідка

Panel – Панель:

«Властивості > Рендер > Freestyle» – Properties ‣ Render ‣ Freestyle

Freestyle може бути активовано за допомогою стяга у заголовку панелі Freestyle у вкладці Render.

../../_images/render_freestyle_render_freestyle-panel.png

Властивості Рендера для Freestyle.

Режим Товщини Лінії – Line Thickness Mode

Існує два різних методи для визначення базової товщини лінії:

Absolute – Абсолютно:

Товщина лінії задається користувачем визначеною кількістю пікселів.

Relative – Відносно:

The unit line thickness is scaled by the proportion of the present vertical image resolution to 480 pixels. For instance, the «unit line thickness» is 1.0 when the image height set to 480px, 1.5 with 720px and 2.0 with 960px.

Товщина Лінії – Line Thickness

Товщина лінії, що використовується для рендерингу (лише для режиму товщини лінії Absolute).