Штрихи – Strokes#

Strokes are the final rendered lines. Yet you can tweak them, for example, by removing the ones longer/shorter than some threshold, chaining lines into a single stroke or breaking a stroke into several ones based on angles, dashed pattern, etc.

../../../../_images/render_freestyle_parameter-editor_line-style_strokes_tab.png

Line Style: Strokes.#

Торці – Caps

Ви можете обирати між трьома типами торців ліній:

Упритул – Butt:

Плоский торець, точно у точці, де закінчується лінія.

Round – Округлення:

Півколо, центроване у кінцевій точці лінії.

Square – Квадрат:

Квадрат, центрований на кінцевій точці лінії (звідси, як і для округлості, прорис кінця лінії дещо розширеним у порівнянні з обчисленим значенням).

../../../../_images/render_freestyle_parameter-editor_line-style_strokes_caps-example.png

Приклад торців лінії.#

Chaining – Зчіплювання#

By default all retrieved lines from the line set are chained together. There are two basic chaining methods:

Method – Метод
Просто – Plain:

Стандартний метод зчіплювання; він створює прості ланцюги.

Нарисно – Sketchy:

This chaining option allows for generating chains of feature edges with sketchy multiple strokes. Basically, it generates Round strokes instead of a single one. It is only really useful if you use some random-driven modifiers in the line style!

Обведення – Rounds

Визначає кількість обведень у нарисних штрихах.

Same Object

If true, only feature edges of the same object are joined.

Зчіплювання також може бути вимкнено для рендерингу кожної лінії окремо, що може бути корисним для стилів ліній, які залежать від точного представлення набору ліній.

Розділювання – Splitting#

You can split up chains of Freestyle lines by enabling one of the following:

Min/Max 2D Angle

Розділяє ланцюги вирізнених країв, коли вони утворюють 2D кут більше (чи менше) мінімального (чи максимального) порогу.

2D Довжина – 2D Length

Розділяє ланцюги, коли вони є довшими, ніж задане значення.

Рубіж Матеріалу – Material Boundary

Розділяє ланцюги вирізнених країв, якщо вони перетинаються на рубежі між двома матеріалами.

Split Pattern#

Splits the chains using the given dashed pattern (see also Dashed Line).

Dash 1, 2, 3

Length of the specified dash for splitting.

Gap 1, 2, 3

Length of the specified gap for splitting.

Сортування – Sorting#

Ви можете сортувати порядок ваших штрихів, дозволяючи лініям накладатися у заданому порядку.

Sort Key

Ключ сортування використовується для визначення порядку накладання ліній.

Відстань від Камери – Distance from Camera:

Лінії, що ближче до камери, будуть накладатися поверх дальших від неї ліній.

2D Довжина – 2D Length:

Довші лінії накладаються поверх коротших ліній.

Projected X/Y:

Сортує за проектованим по X або Y значенням у системі координат зображення.

Тип Інтеграції – Integration Type

Use in tandem with the Sort Key to determine the range for sorting. Since the distance of a line from the camera may vary over vertices, this option computes the sort key for a line from the values computed at individual vertices. The value computed for the line is:

Mean – Середнє:

Середнє від значень, отриманих для вершин.

Min – Мін:

Мінімальне зі значень, отриманих для вершин.

Max – Макс:

Максимальне зі значень, отримане для вершин.

Перше – First:

Значення, отримане для першої вершини.

Last – Останнє:

Значення, отримане для останньої вершини.

Порядок Сортування – Sort Order

Для обраного типу сортування ви можете обрати стандартний прямий – Default або зворотній – «Reverse» порядок сортування.

Selection – Вибрання#

Ви можете також вибирати для рендерингу тільки вибрані ланцюги.

Min/Max 2D Length

Ланцюги довше та/або коротше, ніж 2D Length.

Кількість Ланцюгів – Chain Count

Дозволяє вибрання перших N ланцюгів.

Пунктирна Лінія – Dashed Line#

By enabling the Dashed Line checkbox, you can specify three pairs of dash and gap lengths. Dash values define the lengths of dash strokes, while gap values specify intervals between two dashes.

If a zero gap is specified, then the corresponding dash is ignored even if it has a nonzero value.

Риски обробляються як окремі штрихи, що означає, що ви можете застосовувати до них торці ліній, а також модифікатори кольору, альфа та товщини.

Dash 1, 2, 3

Length of the specified dash for dashed lines.

Gap 1, 2, 3

Length of the specified gap for dashed lines.