Clear Transform – Зчистити Трансформу

Reference – Довідка

Mode – Режим:

Pose Mode – Режим Пози

Menu – Меню:

Pose ‣ Clear Transform – «Поза > Зчистити Трансформу»

Як тільки ви маєте трансформованими деякі кістки, якщо ви хочете повернутися до їх позиції спокою, то просто зчистьте їх трансформації.

All – Усе

Скидає локацію, обертання та масштабування вибраних кісток до їх стандартних значень.

Location, Rotation, Scale Alt-G, Alt-R, Alt-S – Локація, Обертання, Масштаб

Зчищає індивідуальні трансформи.

Зауважте, що при візуалізації оболонкою Envelope, скорочення Alt-S не зчищає масштаб, а скоріше масштабує відстань Distance області впливу вибраних кісток. (Це також доступно через пункт меню Pose ‣ Scale Envelope Distance – «Поза > Масштаб Відстані Оболонки», який є дієвим лише при візуалізації Envelope, навіть, хоча, він завжди доступний…)

Reset Unkeyed – Скинути Неключоване

Зчищає трансформи до стану їх ключкадру.

Only Selected – Лише Вибране

Оперує лише на вибраних або на всіх кістках.