Cryptomatte Node – Вузол «Криптоматте»#

Вузол Cryptomatte -- «Криптоматте».

The Cryptomatte node uses the Cryptomatte standard to efficiently create mattes for compositing. Cycles and EEVEE output the required render passes, which can then be used in the Compositor or another compositor with Cryptomatte support to create masks for specified objects.

На відміну від проходів Material Index – «Індекс Матеріалу» та Object Index – «Індекс Об’єкта», об’єкти для ізолювання вибираються при компонуванні, а матте будуть загладжені та враховувати ефекти, як розмив рухом і прозорість.

Inputs – Уводи#

Image – Зображення

Standard color input.

Properties – Властивості#

Source – Джерело

Джерело даних Cryptomatte.

Render – Рендер:

Використання даних Cryptomatte, що зберігаються як частина рендера.

Image – Зображення:

Використання даних Cryptomatte, що зберігаються всередині багатошарового зображення формату OpenEXR.

Scene – Сцена

Вибірник сцени. Доступно лише тоді, коли вибрано джерело рендера Render Source.

Image – Зображення

Вибірник зображення. Доступно лише тоді, коли вибрано джерело зображення Image Source.

Cryptomatte Layer – Шар Криптоматте

Вибірник шару Cryptomatte.

Matte ID – Ідентифікатор Матте

Список ідентифікаторів об’єктів та матеріалів для crypto, що включаться в матте. Це може використовуватися, наприклад, для швидкого зчищення всіх матте шляхом видалення тексту або використовуватися для копіювання-вставляння ідентифікаторів для crypto з іншого програмного забезпечення.

Outputs – Виводи#

Image – Зображення

Кольоровий вивід увідного зображення із застосованим матте, щоб включити лише вибрані шари.

Matte – Матте

Чорно-біла маска прозорості альфа всіх вибраних шарів crypto.

Pick – Підбір

Кольорове представлення проходу Cryptomatte, яке може використовуватися як зображення вищого контрасту для підбирання кольору.

Usage – Використання#

  1. Увімкніть прохід рендера Object – «Об’єкт» для Cryptomatte – «Криптоматте» на панелі Passes – «Проходи» та рендерте.

  2. У редакторі вузлів компонування створіть вузол Cryptomatte та виберіть шар Cryptomatte.

  3. Прикріпіть вузол Viewer – «Оглядач» до комбінованого проходу шарів рендера.

  4. Використайте кнопки додання/вилучення Add/Remove на вузлі Cryptomatte для відбору об’єктів з тла компонівника Compositor.

  5. Використайте вивід Matte – «Матте» на вузлі Cryptomatte для отримання маски прозорості альфа.

Редактор зображень Image, редактор розкладок UV, тло компонівника або редактор відеокліпів Movie Clip можуть використовуватися для підбору вибірки Cryptomatte. Вони не потребують показу жодного шару Cryptomatte. Цей вузол буде використовувати координату вибірки зображення для відбору на шарі Cryptomatte, який вибраний на вузлі.

Example – Приклад#

У прикладі нижче ви можете бачити справа вивід проходу. Зліва ви можете бачити пару об’єктів, що були вибрані за допомогою вузла Cryptomatte. Зауважте, як куб зліва має виріз у формі сфери від сфери, що не була вибрана на цьому вузлі.

../../../_images/compositing_types_matte_cryptomatte_example.png

Limitations – Обмеження#

  • Cryptomatte sidecars (файли метаданих) не підтримуються.

  • Вузол Cryptomatte не може використовуватися у групах вузлів.

  • Volume Objects are not supported.