Tools Settings – Устави Засобів

Pose Options – Опції Пози

Auto IK – Авто ІК

Reference – Довідка

Mode – Режим:

Pose Mode – Режим Пози

Panel – Панель:

Sidebar ‣ Tool ‣ Pose Options ‣ Auto IK – «Бічносмуга > Засіб > Опції Пози > Авто ІК»

Автоматична IK є, при увімкненні, засобом для швидкого позування, пересування кістки буде активувати інверсну кінематику та обертати предківську кістку, далі предка цього предка і так далі, що слідуватимуть за вибраною кісткою. Ланцюг ІК може розширюватися лише від нащадкової до предківської кістки, якщо нащадок є з’єднаний з нею.

При переміщуванні кісток довжина ланцюга (кількість залучених кісток) може збільшуватися або зменшуватися за допомогою хоткеїв клавіатури. Натискання PageUp буде збільшувати довжину ланцюга на одну кістку, а PageDown зменшує довжину на одну кістку. Довжина ланцюга може також керуватися за допомогою WheelUp або WheelDown.

Початкова довжина кістки є 0, що фактично означає, наскільки це можливо, дотримування з’єднань з предківськими кістками, без жодного ліміту довжини. Тож, натискання для збільшування довжини ланцюга перший раз установлює довжину як 1 (переміщується лише вибрана кістка), та, на цьому етапі, зменшування довжини задає її назад на 0 (необмежено) знову. Таким чином, вам слід збільшувати довжину ланцюга більше, ніж один раз від початкового стану для установлення скінченної довжини ланцюга, більшої за 1.

Це більш лімітована функція, ніж використання примуса ІК, який може бути сконфігурований, але вона може бути корисною для швидкого позування.

X-Axis Mirror – Дзеркалення по Осі X

Reference – Довідка

Mode – Режим:

Edit and Pose Mode – Режими Редагування та Пози

Panel – Панель:

Sidebar ‣ Tool ‣ Options ‣ X-Axis Mirror – «Бічносмуга > Засіб > Опції > Дзеркалення по Осі X»

Ця опція вмикає автоматичне дзеркалення дій редагування уздовж осі X. Ви можете вмикати цю опцію у вкладці засобу на панелі опцій – Tool tab ‣ Options panel, коли арматура вибрана в режимі редагування Edit Mode. Коли ви маєте пари кісток однойменних кісток з лише іншим «суфіксом сторони» (наприклад, «.R»/».L», або «_right»/»_left» …), як тільки ця опція увімкнена, кожен раз, коли ви трансформуєте (переміщуєте, обертаєте, масштабуєте…) кістку, її аналог «з іншого боку» буде трансформуватися відповідно, через симетрію уздовж локальної осі X арматури. Оскільки більшість оснасток мають принаймні одну вісь симетрії (тварини, люди, …), то це легкий спосіб підтримувати модель симетричною.

Relative Mirror – Відносне Дзеркалення

Reference – Довідка

Mode – Режим:

Edit and Pose Mode – Режими Редагування та Пози

Panel – Панель:

Sidebar ‣ Tool ‣ Options ‣ Relative Mirror – «Бічносмуга > Засіб > Опції > Відносне Дзеркалення»

Враховує для будь-яких відносних трансформацій при використовуванні X-Axis Mirror.

Дивись також

Naming bones – Іменування кісток.

Відомі Обмеження – Known Limitations

Relative Mirror не підтримується з увімкненою Auto IK.