Загальні Скорочення – Common Shortcuts

Conventions Used in This Manual

Клавіатура – Keyboards

Літери для хоткеїв показуються у цьому довіднику так, як вони виглядають на клавіатурі; наприклад:

G

означає рядкове, у нижньому регістрі g.

Shift, Ctrl, Alt

визначаються як модифікаційні клавіші.

Ctrl-W, Shift-Alt-A, …

вказує, що ці клавіші повинні бути натиснені одночасно.

Numpad0 to Numpad9, NumpadPlus

означає, що ці клавіші знаходяться на відокремленій цифровій частині клавіатури.

Other keys are referred to by their names, such as Esc, Tab, F1 to F12. Of special note are the arrow keys, Left, Right and so on.

Mouse – Миша

Цей посібник орієнтується на кнопки миші як:

LMB

Ліва Кнопка Миші (ЛКМ)

RMB

Права Кнопка Миші (ПКМ)

MMB

Середня Кнопка Миші (СКМ)

Wheel, WheelUp & WheelDown

Прокрутка коліщам миші.

Примітка

Blender has two main selection modes: left-click select and right-click select. See the Select with Mouse Button preference.

While left-click select is the default as it’s the most common in other applications, right-click select does have its advantages. See: Learn the benefits of right-click select.

Нависання

При нависанні (коли курсор утримується над кнопкою).

Properties – Властивості

 • Ctrl-C – Копіюється (одиничне) значення кнопки.

 • Ctrl-V – Вставляється (одиничне) значення кнопки.

 • Ctrl-Alt-C – Копіюється увесь вектор або колір поля.

 • Ctrl-Alt-V – Вставляється увесь вектор або колір поля.

 • RMB – Відкривається контекстне меню.

 • Backspace – Зчищається значення (установлюється в нуль або зчищається поле тексту).

 • Minus – Починається увід від’ємних значень (множення на -1.0).

 • Ctrl-Wheel – Змінюється значення інкрементними кроками.

  Для кнопок спливних опцій меню, це зациклює зміну значення.

 • Return – Активує меню або перемикає значення.

 • Alt – Утримується при редагуванні значень для застосування змін до всіх вибраних елементів (об’єкти, кістки, смужки послідовності).

  Це може використовуватися для полів чисел та перемикачів.

Animation – Анімація

 • I – Вставляється ключкадр.

 • Alt-I – Зчищається наявний ключкадр.

 • Shift-Alt-I – Clear all keyframes (removing all F-Curves).

 • Ctrl-D – Призначається драйвер.

 • Ctrl-Alt-D – Зчищається наявний драйвер.

 • K – Додається Набір Ключування – Keying Set.

 • Alt-K – Зчищається наявний Набір Ключування.

Скриптування на Python – Python Scripting

 • Ctrl-C over any Кнопки Операторів – Operator Buttons copies their Python command into the clipboard.

  Це може використовуватися у консолі Python або у редакторі Тексту при написанні скриптів.

 • Shift-Ctrl-C over property buttons copies their data path for this property (also available from the context menu).

  Корисно при написанні драйверів або скриптів.

 • Shift-Ctrl-Alt-C over property buttons copies their full data path for the data-block and property.

  Зауважте, що у більшості випадків – це найкращий доступ до значень на основі контексту, а не за іменем.

Dragging – Перетягання

 • Ctrl – При перетягуванні дає підхоплення до дискретних кроків.

 • Shift – Дає точний контроль над значенням.

 • Shift-Ctrl – Точне підхоплення буде переміщати об’єкт з високою точністю уздовж примушування підхоплювання.

Редагування Тексту – Text Editing

 • Home – Go to the start of the line.

 • End – Go to the end of the line.

 • Left, Right – Переміщується курсор на один символ.

 • Ctrl-Left, Ctrl-Right – Переміщується курсор на ціле слово.

 • Backspace, Delete – Видаляються символи.

 • Ctrl-Backspace, Ctrl-Delete – Delete words.

 • Shift – Select while holding the key and moving the cursor.

 • Ctrl-A – Вибирається увесь текст.

 • Ctrl-C – Копіюється вибраний текст.

 • Ctrl-X – Вирізається вибраний текст.

 • Ctrl-V – Вставляється текст у позицію курсора.

Confirm & Cancel

 • Esc, RMB – Cancel.

 • Return, LMB – Confirm.