Usage – Використання#

Relations Management – Управління Відношеннями#

../../_images/editors_outliner_usage_relations.png

Пов’язування об’єктів у колекцію.#

Блоки даних можуть перетягуватися та вкидатися в структураторі Outliner для управління відношеннями між даними. Щоб почати перетяг і вкид, клацайте й утримуйте натисненою LMB на імені чи іконці блоку даних та тягніть.

Об’єкти можуть переміщуватися в колекції шляхом вкидання перетягуваного на ім’я чи вміст колекції. Для пов’язання об’єкта з колекцією утримуйте натисненою Ctrl при вкиданні. Для установлення відношень предок-нащадок між об’єктами вкидайте об’єкт на інший об’єкт, одночасно утримуючи Shift.

Примітка

Перетяг і вкид буде пробувати оперувати всім вибранням. Вибрані блоки даних, що несумісні з цією операцією, залишатимуться немодифікованими.

Modifiers, Constraints, & Visual Effects – Модифікатори, Примуси та Візуальні Ефекти#

Ви можете управляти модифікаторами – Modifiers, примусами – Constraints та візуальними ефектами – Visual Effects у структураторі Outliner кількома способами:

  • To change the order within the stack select the desired modifier and move it above or below other modifiers.

  • To apply a single modifier, right click on the modifier and select apply in the popover menu.

  • To delete a single modifier, right click on the modifier and select delete in the popover menu.

  • To copy a single modifier to another, select the modifier and drag it on top of the desired object.

  • To copy the whole modifier stack to another object, select the modifier icon and drag in to the desired object.

Drag & Dropping to 3D Viewport – Перетягнення та Вкидання в 3D Оглядвікно#

Objects & Object Data – Об’єкти та Дані Об’єкта#

Перетягання блоків даних типу об’єкт з Outliner у 3D Viewport створює дублікат – duplicate об’єкта. Перетягання блоків даних типу дані об’єкта з Outliner у 3D Viewport створює пов’язаний дублікат – linked duplicate об’єкта.