Image Settings – Устави Зображення

Image Panel – Панель «Зображення»

Image – Зображення

Меню блоку даних.

New + – Нове

Кнопка New – «Нове» відкриває спливне меню для конфігурування генерованого – Generated зображення.

Source – Джерело

See about Підтримувані Формати Графіки – Supported Graphics Formats.

Single Image – Одиничне Зображення

Статичне зображення або одиничний кадр.

Image Sequence – Послідовність Зображень

Кожен кадр зберігається в окремий файл. Як відкривати послідовність зображень – Відкривання Послідовності Зображень – Opening an Image Sequence. Про опції дивіться Movie нижче.

Movie – Фільм

Кадри, запаковані у контейнер.

Frames – Кадри

Установлює діапазон кадрів для використання.

Match Movie Length – Узгодження Довжини за Відео

Ця кнопка установлює кількість кадрів фільмів відповідно до довжини вибраного фільму.

Start – Старт

Глобальний початковий кадр послідовності, коли повинно починатися програвання. Цей глобальна устава, що означає, що вона впливає на всіх користувачів кліпу, як-от сам редактор відеокліпів Movie Clip editor, примуси відстежування руху та вузли компонівника Compositor.

Offset – Зсув

Зсуває перший кадр кліпу. Це додає додатковий зсув до номера кадру при конвертуванні кадру сцени у номер кадру в імені файлу. Ця опція не впливає на дані відстежування або будь-які інші асоційовані дані.

Cyclic – Циклічно

Починає з початку та повторює після останнього кадру для створення безперервного циклу.

Auto Refresh – Авто Освіження

Автоматично освіжається зображення при змінах кадрів.

Deinterlace – Знечергування

Вилучає поля у файлі відео. Наприклад, якщо це аналогове відео та воно має парні або непарні черговані поля.

Generated – Генероване

Зображення генероване у Blender’і.

../../_images/editors_image_image-settings_generated-image-panel.png

Панель Image – «Зображення» для джерела Generated – «Генероване».

../../_images/editors_image_image-settings_generated-new-image.png

Спливне меню New Image – «Нове Зображення».

Width, Height – Ширина, Висота

Розмір зображення у пікселях.

Color – Колір

Задає колір заливки, якщо створюється порожнє зображення.

Type – Тип
Blank – Порожнє

Створює Порожнє зображення, забарвлене одиничним вказаним кольором.

UV Grid – Сітка UV

Створює зображення з патерном шахівниці, що у кожній комірці має забарвлений хрестик (+).

Color Grid – Кольорова Сітка

Створює складнішу кольорову сітку з літерами та цифрами, що позначають локації в сітці. Вона може використовуватися для тестування того, як координати UV були розкладені, а також для зменшення розтягування або спотворення.

32-bit Float – 32-бітне Дійсночислове

Створює 32-бітне зображення. Це більший розмір файлу, але містить набагато більше інформації про колір, ніж стандартне 8-бітне зображення. Для наближено знімків та великих градієнтів може бути краще використовувати 32-бітне зображення.

Tiled – Плитковано

Створює зображення з підтримкою UDIMи – UDIMs. Ця опція створює першу плитку 1001; більше плиток можна додати пізніше в панелі UDIM Tiles – «Плитки UDIM».

Загальні Опції – Common Options

File – Файл

Використовується для заміни або пакування файлів.

Pack – Упакування

Вбудовує ресурс у поточний blend-файл.

Path – Шлях

Шлях до пов’язаного файлу.

Open – Відкриття

Відкриває File Browser – Браузер Файлів для вибору файлу з диска.

Reload – Перезавантаження

Перезавантажує файл. Корисно, коли файл був перероблений у зовнішньому застосунку.

Use Multi-View – Вжиття Мульти-Огляду

Дивіться Multi-View.

Color Space – Колірний Простір

Колірний простір – Color Space, в якому файл зображення було збережено. Після завантаження у Blender, цей колір буде оброблятися як лінеарний колір. Ця опція гарантує коректну конверсію у використовуваний лінеарний колір.

Texture’s color, and final renders are often stored in sRGB, while OpenEXR images are stored in a linear color space. Some images such as normal, bump or stencil maps do not strictly contain „colors“, and on such values, no color space conversion should ever be applied. For such images, the color space should be set to Non-Color.

The list of color spaces depends on the active OCIO config. The default supported color spaces are described in detail here: Default OpenColorIO Configuration

Alpha – Альфа

Представлення каналу альфа – Alpha Channel зображення для конвертування при збереженні та завантаженні зображення. Ця опція доступна лише, якщо формат уводу підтримує прозорість закодування.

Straight – Пряме

Збереження каналів RGB та альфа окремо, при чому альфа діє як маска, також відома як неасоційоване альфа. Зазвичай використовується застосунками редагування зображень та такими форматами файлів, як PNG. Це зберігає кольори в частинах зображення з нульовим альфа.

Premultiplied – Передмножене

Збереження каналів RGB з множеним альфа, що також відоме як асоційоване альфа. Природний формат для рендерів та використовується такими форматами файлів, як OpenEXR. Це може правильно представляти чисто емісійні ефекти, як вогонь, на відміну від прямого альфа.

Channel Packed – Канал Упаковано

Різні зображення упаковуються в канали RGB та альфа, і вони не повинні впливати один на одного. Упакування каналів зазвичай використовується рушіями ігор для заощадження пам’яті.

None – Нема

Ігнорується канал альфа з файлу та зображення робиться повністю безпрозорим.

Half Float Precision – Половинна Дійсночислова Точність

Завантаження зображення, ніби воно має бітову глибину – Bit Depth як 16 біт, а не 32 біти на канал, що дає заощадження пам’яті.

View as Render – Огляд як Рендер

Застосовує трансформу кольору – color transform, коли показується це зображення на екрані.