Skin – Покрив#

Ці оснастки імплементують гнучку систему для оснащування покриву за допомогою багатьох взаємодійних ланцюгів згинних кісток B-Bone. Це розробляється як основа для нової модульної оснастки обличчя в Rigify. Ось головні ідеї системи:

Generic B-Bone Chain – Узагальнений Ланцюг З-Кісток

Одна з основних ідей цієї системи полягає в тому, що більшість деформації повинна бути імплементована за допомогою стандартної потужної оснастки ланцюгів згинних кісток B-Bone. Ці ланцюги підтримують вдосконалену поведінку через взаємодію з іншими компонентами оснастки. Це на відміну від наявності кількох домен-специфічних оснасток, кожна з яких генерує свої власні ланцюги деформ.

Така імплементація надає дві версії оснасток ланцюгів: skin.basic_chain просто прикріплює з-кістки B-Bones до керувальників без жодної автоматизації, доданої до самих керувальників. На додаток до цього, оснастка skin.stretchy_chain інтерполює рух кінця (та факультативно середини) керувальників до інших керувальників ланцюга.

Automatic Control Merging – Автоматичне Зливання Керувальників

Деформаційна частина цієї системи складається з ланцюгів з однієї чи кількох з-кісток B-Bones, що з’єднують керувальні точки (вузли). Щоразу, коли керувальники для двох ланцюгів повністю перекриваються, вони автоматично зливаються.

Для кожного злитого керувальника один з ланцюгів вибирається як володілець на основі евристичних факторів таких, як глибина предка від кореня, присутність маркерів симетрії .T/.B .L/.R, а також навіть алфавітний порядок як крайній засіб. Це може бути заміщено явним установленням пріоритету у випадках, коли вона вгадує неправильно.

Володілець та його предки визначають додаткову автоматизацію, що розміщується на керувальнику. Як спеціальний випадок, якщо керувальник зливається зі своїм аналогом по симетрії .T/.B .L/.R (виявляється чисто за іменуванням), то автоматизація з усіх суродженців симетрії володільця усереднюється.

Parent Controllers – Предківські Контролери

Замість того, щоб просто використовувати предківську кістку (ORG) мета-оснастки як предка для керувальників та механізмів ланцюгів, нова система включає інтерфейс для предківських оснасток. Він явно надає предківські кістки та генерує механізми автоматизації предківського керування для ланцюгів їх нащадків шляхом успадковування від відповідної бази та методів заміщування.

Це дозволяє імплементувати оснастки, що інтегрують та управляють ланцюгами їх нащадків інтелектуально, щоб додати додаткову автоматизацію, специфічну для певних областей. Базова система покриву включає один простий приклад оснастки skin.transform.basic, який пересуває її нащадкові керувальні точки відповідно до трансформації її кістки керування.

Custom Rigging – Кастомне Оснащування

Наостанок, ця нова система надає способи інтегрування з кастомною автоматизацією безпосередньо, включеною в мета-оснастку, через два додаткові компоненти оснастки.

Оснастка skin.anchor генерує одиничний керувальник з успадкованими примусами тощо., подібно до basic.super_copy. Проте, вона також інтегрується у систему покриву як ланцюг нульової довжини з найвищим пріоритетом. Це дозволяє заміщувати нормальну поведінку шляхом надаючи керувальну точку під повний контроль користувача, до якої інші ланцюги будуть автоматично прикріплюватися.

З іншого боку, оснастка skin.glue буде прикріплюватися сама до керувальника, що генерується в її позиції (це помилка, якщо там немає жодного). Вона може використовуватися для зчитування позиції керувальника з кастомного оснащування в мета-оснастці або уведення примусів в кістку керування. Можливим є також виявляти керувальник на хвості кістки склеєння та використовувати його як ціль у примусах, таким чином копіюючи трансформацію між двома керувальниками.

skin.basic_chain#

Це базова оснастка ланцюгів, яка мостує керувальники зі згинними кістками B-Bones, але не додає жодної автоматизації для самих керувальників.

Коли керувальники просто переміщуються, то ці ланцюги поводяться, ніби використовуються стандартні автоматичні держаки, але обертання та факультативно масштабування керувальників буде регулювати результат.

B-Bone Segments – Сегменти З-Кістки

Визначає кількість сегментів для використання. Установлення цього як 1 вимикає всю просунуту поведінку та просто мостує точки за допомогою кістки з Stretch To.

Merge Parent Rotation and Scale – Обертання та Масштаб Предків при Злитті

Це може вмикатися, щоб дати можливість ланцюгу реагувати на обертання та масштаб, спричинений предками керувальників, що належать іншим ланцюгам, з якими цей керувальник ланцюга злитий.

Use Handle Scale – Вжити Масштаб Держака

Вмикає використання масштабу керувальника для кермування масштабом та полегшуванням згинної кістки B-Bone.

Connect With Mirror – З’єднання із Дзеркаленням

Визначає, чи кінці ланцюга повинні плавно з’єднуватися при зливанні керувальників з їх аналогами по симетрії .T/.B .L/.R. Відповідна опція повинна бути увімкнена на обох ланцюгах, щоб це працювало.

Connect Matching Ends – З’єднання Узгоджуваних Кінців

Визначає, чи кінець ланцюга повинен з’єднуватися з протилежним кінцем іншого ланцюга при зливанні керувальників. Таким чином формується безперервний плавний ланцюг в однаковому напрямку. Відповідні опції повинні бути увімкнені на обох ланцюгах.

Sharpen Corner – Гостріння Кутка

Визначає, чи оснастка повинна генерувати механізм для формування гострого кутка на відповідному з’єднаному кутку, залежно від кута, формованого сусідніми локаціями керування. Коли кут керувальника стає гострішим, ніж визначене значення, то полегшення починає зменшуватися від 1 до 0.

Orientation – Орієнтація

Визначає, чи керувальники повинні орієнтуватися так само, як вибрана кістка, а не замість того, щоб бути вирівняною по ланцюгу.

Copy To Selected – Копія На Вибране

Копіювання на вибрані оснастки, що мають однакові опції. Таким чином це дозволяє без розбору вибирати кістки без призначення непотрібних значень.

Chain Priority – Пріоритет Ланцюга

Дозволяє заміщувати евристику, що використовується для вибору первинного володільця при зливанні керувальників.

skin.stretchy_chain#

Ця оснастка розширює базовий ланцюг з автоматизацією, що поширює переміщення старту та кінця, та з факультативним серединним керувальником для інших керувальників. Це призводить до розтягування ланцюга цілком при переміщуванні одного з кінців, а не лише безпосередньо сусідніх згинних кісток B-Bones.

Middle Control Position – Позиція Серединного Керувальника

Визначає позицію серединного керувальника в межах ланцюга; вимкнено, коли нуль.

Falloff – Спад

Визначає криві спаду впливу для керувальників старту, середини та кінця. Нуль призводить до лінеарного спаду, збільшення розширює вплив, а -10 вимикає поширення впливу від такого керувальника повністю.

Spherical Falloff – Сферичний Спад

Кнопки перемикання для зміни форми кривої спаду від кривої потужності, що при спаді 1 формує параболу \(1 - x^{2^f}\) до кривої, що формує коло \((1 - x^{2^f})^{2^{-f}}\).

Falloff Along Chain Curve – Крива Спаду Вздовж Ланцюга

Обчислює криву спаду вздовж довжини ланцюга, замість проєктування на пряму лінію, що з’єднує точки його старту та кінця.

Propagate Twist – Поширення Кручення

Визначає, чи кручення ланцюга повинно поширюватися до керувальних точок між головними керувальниками.

Propagate Scale – Поширення Масштабу

Визначає, чи перпендикулярне масштабування ланцюга повинно поширюватися до керувальних точок між головними керувальниками.

Propagate to Controls – Поширення до Керувальників

Дозволяє іншим ланцюгам бачити поширені кручення та масштаб через Merge Parent Rotation and Scale, коли їх керувальники зливаються у цей ланцюг, замість того, щоб це було повністю локальним для цього ланцюга.

Primary Control Layers – Первинні Шари Керування

Optionally specifies bone collections for the end controls.

Secondary Control Layers – Вторинні Шари Керування

Optionally specifies bone collections for the middle control, falling back to Primary Control Layers if not set.

Головні керувальники з активним спадом мають ефект Merge Parent Rotation and Scale автоматично увімкненим лише для них.

skin.anchor#

Ця оснастка ефективно діє як ланцюг з нульовою довжиною з найвищим пріоритетом, гарантуючи, що вона стає володільцем при зливанні керувальників з іншими ланцюгами. А також дозволяє уводити кастомний вплив автоматизації у систему покриву.

Усі примуси на кістці мета-оснастки переміщуються на створений керувальник.

Generate Deform Bone – Генерування Кістки Деформи

Створює кістку деформації, приріднену до керувальника.

Suppress Control – Придушення Керувальника

Змушує керувальник кістки прихованого механізму приховати її від користувача.

Widget Type – Тип Віджета

Вибирає, який віджет генерувати для керувальника.

Relink Constraints – Перепов’язання Примусів

Оперує так само, як в basic.raw_copy, за винятком того, що всі примуси переміщуються з ORG на кістку керування.

Orientation – Орієнтація

Визначає кістку, що використовується для орієнтування керувальника, як і для інших ланцюгів.

skin.glue#

This rig is in concept similar to skin.anchor, but instead of overriding controls, it is used to read or adjust the state of controls generated by other rigs. The head of the bone must overlap a control of another skin rig.

Ця оснастка укладає її кістку ORG для читання стану керувальника, водночас переміщуючи всі примуси, що були початково на кістці, на керувальник.

Glue Mode – Режим Склеєння

Визначає, як кістка ORG з’єднується з керувальником покриву.

Child Of Control – Нащадок Керувальника

Робить кістку ORG нащадком кістки керування.

Mirror Of Control – Дзеркалення Керувальника

Робить кістку ORG суродженцем керувальника з примусом Copy Transforms від цього керувальника. Результатна трансформація в локальному просторі є такою ж, як локальний простір керувальника.

Mirror With Parents – Дзеркалення З Предками

Приріднює кістку ORG до автоматизації предка, керувальник якого мав би належати оснастці склеєння, водночас змушуючи її слідувати за фактичним керувальником. Це включає як безпосередній, так і уведений предком, рух керувальника у трансформацію в локальному просторі кістки.

Deformation Bridge – Міст Деформації

Крім додавання примусів склеєння для керувальника, ця оснастка діє як односегментний базовий ланцюг деформування. Це зручно, коли пара керувальників потребують бути з’єднані мостом, як за допомогою склеєння, так і кістки деформи.

Relink Constraints – Перепов’язання Примусів

Оперує так само, як в basic.raw_copy, за винятком того, що всі примуси переміщуються з ORG на кістку керування.

Use Tail Target – Вжиття Хвоста Цілі

Перепов’язує TARGET або будь-які примуси з порожньою цільовою кісткою і не перепов’язує специфікацію по посиланню на керувальник, розміщений на хвості кістки склеєння.

Target Local With Parents – Ціль Локально З Предками

Перемикає ціль хвоста, щоб це діяло подібно до Mirror With Parents.

Add Constraint – Додання Примуса

Дозволяє додавати типові примуси склеєння зі специфічним впливом Influence, ніби це є на початку стеку примусів кістки ORG.

skin.transform.basic#

Ця оснастка надає спрощенський предківський контролер – parent controller, який використовує звичайні пересування, обертання або масштабування для модифікування локацій, а не орієнтацій чи масштабу його нащадкових ланцюгових керувальників.

Generate Control – Генерування Керувальника

Визначає, чи генерувати видимий керувальник, або використовувати трансформацію кістки ORG, як частину складнішого та специфічнішого укладу оснастки.