Модифікатор «Арматура» – Armature Modifier

Модифікатор Armature використовується для вибудування скелетних систем для анімування поз персонажів та всього іншого, що має ставитися у пози.

Шляхом додання арматури до об’єкта такий об’єкт може деформуватися точно так, що геометрію не потрібно буде анімувати вручну.

Дивись також

Детальніше про використання арматур дивіться armature section.

Дивись також

This documentation refers to the Armature Modifier specific to the Grease Pencil object. For uses with other object types refer to the general Модифікатор «Арматура» – Armature Modifier.

Options – Опції

../../../_images/grease-pencil_modifiers_deform_armature_panel.png

Модифікатор «Арматура» – Armature.

Object – Об’єкт

Ім’я об’єкта арматури, що використовується цим модифікатором.

Vertex Group – Група Вершин

Ім’я групи вершин об’єкта, вагомості якої будуть використовуватися для визначення впливу результату цього модифікатора Armature при змішуванні його з результатами інших Арматур.

Має значення тільки тоді, коли наявні принаймні два цього типу модифікатори на одному і тому ж об’єкті з увімкненою опцією Multi Modifier.

Invert <-> – Інверт

Інвертує вплив, заданий групою вершин, визначеною в попередній уставі (тобто, розвертає значення вагомостей цієї групи).

Bind to
Групи Вершин – Vertex Groups

When enabled, bones of a given name will deform points which belong to vertex groups of the same name. E.g. a bone named «forearm», will only affect the points in the «forearm» vertex group.

The influence of one bone on a given point is controlled by the weight of this point in the relevant group. A much more precise method than Bone Envelopes, but also generally longer to set up.

Оболонки Кісток – Bone Envelopes

When enabled, bones will deform points or control points near them, defined by each bone’s envelope radius and distance. Enable/Disable bone envelopes defining the deformation (i.e. bones deform points in their neighborhood).