Модифікатор «Арматура» – Armature Modifier

Модифікатор Armature використовується для вибудування скелетних систем для анімування поз персонажів та всього іншого, що має ставитися у пози.

Шляхом додання арматури до об’єкта такий об’єкт може деформуватися точно так, що геометрію не потрібно буде анімувати вручну.

Дивись також

Детальніше про використання арматур дивіться armature section.

Options – Опції

../../../_images/grease-pencil_modifiers_deform_armature_panel.png

Модифікатор «Арматура» – Armature.

Object – Об’єкт

Ім’я об’єкта арматури, що використовується цим модифікатором.

Vertex Group – Група Вершин

Ім’я групи вершин об’єкта, вагомості якої будуть використовуватися для визначення впливу результату цього модифікатора Armature при змішуванні його з результатами інших Арматур.

Має значення тільки тоді, коли наявні принаймні два цього типу модифікатори на одному і тому ж об’єкті з увімкненою опцією Multi Modifier.

Інвертування – Invert <->

Інвертує вплив, заданий групою вершин, визначеною в попередній уставі (тобто, розвертає значення вагомостей цієї групи).

Bind to
Групи Вершин – Vertex Groups

When enabled, bones of a given name will deform points which belong to vertex groups of the same name. E.g. a bone named «forearm», will only affect the points in the «forearm» vertex group.

The influence of one bone on a given point is controlled by the weight of this point in the relevant group. A much more precise method than Bone Envelopes, but also generally longer to set up.

Оболонки Кісток – Bone Envelopes

When enabled, bones will deform points or control points near them, defined by each bone’s envelope radius and distance. Enable/Disable bone envelopes defining the deformation (i.e. bones deform points in their neighborhood).