Pinch – Прищемлення

Reference – Довідка

Mode – Режим

Edit Mode – Режим Редагування

Tool – Засіб

«Засобосмуга > Прищемлення» – Toolbar ‣ Pinch

The Pinch brush moves UVs toward the brush’s center. The pinch brush can be inverted by pressing Ctrl-LMB.

Tools Settings – Устави Засобів

Пензлі – Brushes

Пензлі – Brushes

Керувальник Меню Блоку Даних – Data-Block Menu для вибору з передуставлених типів пензлів або кастомного пензля.

Устави Пензля – Brush Settings

Radius – Радіус

This option controls the radius of the brush, measured in pixels. F allows you to change the brush size interactively by dragging the mouse and then LMB. Typing a number then enter while using F allows you to enter the size numerically.

Натиск Розміру – Size Pressure

На розмір пензля може впливати чутливість натиску, вмикається відповідною іконкою, якщо використовуєте Graphics Tablet.

Вжити Уніфікований Радіус – Use Unified Radius

Використовується однаковий радіус Radius пензля по всіх пензлях.

Strength – Сила

Controls how much each application of the brush affects the UVs. You can change the brush strength interactively by pressing Shift-F in the 3D Viewport and then moving the brush and then LMB. You can enter the size numerically also while in Shift-F sizing.

Вжити Уніфіковану Силу – Use Unified Strength

Використовується однакова сила Strength пензля по всіх пензлях.

Примітка

Усі пензлі використовують метод штриха «розбризкувач» – Airbrush Stroke Method; вони продовжують діяти, поки ви утримуєте натисненою LMB.

Falloff – Спад

The Falloff allows you to control the Strength falloff of the brush. See Painting Falloff for more information.

Options – Опції

Reference – Довідка

Mode – Режим

Edit Mode – Режим Редагування

Panel – Панель

«Бічносмуга > Засіб > Опції» – Sidebar ‣ Tool ‣ Options

When UV sculpting is activated, the Sidebar shows the brush tool selection and options.

Блокувати Границі – Lock Borders

Locks the boundary of UV islands from being affected by the brush. This is very useful to preserve the shape of UV islands.

Ліпити Всі Острови – Sculpt All Islands

Редагуються усі острови, а не тільки острів, найближчий до центра пензля, від якого почато штрих ліплення.

Показ Курсора – Display Cursor

Показує/ховає курсор ліплення.