Hue Correct Node – Вузол «Корекція Відтінку»#

Вузол Hue Correct Node – «Корекція Відтінку» здатний коригувати Hue – Відтінок, Saturation – Насиченість, Значення – Value світлості за допомогою увідної кривої.

Вузол Hue Correct -- «Корекція Відтінку».

Inputs – Уводи#

Factor – Фактор

Керує величиною впливу цього вузла на вивідне результатне зображення.

Image – Зображення

Standard color input.

Properties – Властивості#

Level – Рівень

H (Hue – Відтінок), S (Saturation - Насиченість), V (Value – Значення світлості)

Curve – Крива

Про керувальники кривої дивіться: Curve widget. Стандартно, ця крива є прямою лінією, що означає, що змін немає. Спектр дозволяє вам підвищувати або знижувати рівні HSV для кожного діапазону кольорів пікселів. Для зміни рівня H (відтінку), S (насиченості) або V (значення) переміщуйте точки кривої уверх або вниз. Пікселі зі значеннями відтінку в кожній точці горизонтальної позиції графа будуть змінюватися залежно від форми кривої.

Outputs – Виводи#

Image – Зображення

Стандартний вивід кольорів.