Separate Color Node#

Separate Color Node.

The Separate Color Node splits an image into its composite color channels. The node can output multiple Color Models depending on the Mode property.

Inputs – Уводи#

Image – Зображення

Standard image input.

Properties – Властивості#

Mode – Режим

The color model to output.

RGB:

Split the input image into it’s three outputs: Red, Green, and Blue color channels.

HSV:

Split the input image into it’s three outputs: Hue, Saturation, and Value color channels.

HSL:

Split the input image into it’s three outputs: Hue, Saturation, and Lightness color channels.

YCbCrA:

Split the input image into it’s three outputs: Luminance, Chrominance Blue, and Chrominance Red color channels.

Color Space – Колірний Простір

ITU 601, ITU 709, JPEG

YUV:

Split the input image into it’s three outputs: Luminance, U chrominance, and V chrominance color channels.

Outputs – Виводи#

The outputs of this node depends on the Mode property (see above).

Alpha – Альфа

The color channel that is responsible for the image’s transparency.

Examples – Приклади#

Blur Alpha#

../../../../_images/compositing_types_converter_combine-separate_example-combine-rgba.png

Приклад розмивання каналу альфа.#

У першому прикладі ми беремо канал Alpha та розмиваємо його, а потім комбінуємо його назад з кольорами. При розміщенні в сцені краї її будуть підмішуватися замість того, щоб був жорсткий край. Це майже як загладжування – Anti-Aliasing, але у тривимірному сенсі. Використовуйте цей уклад вузлів при додаванні елементів комп’ютерної графіки CG у наживо зняте дійство для вилучення будь-яких жорстких країв. Анімування цього ефекту у ширшому масштабі призведе до того, що об’єкт з’являтиметься у «фазі», як ефект синхронізації подорожі у часі «поза фазою».

Increase Luminance#

../../../../_images/compositing_types_converter_math_multiply.png

Приклад масштабування каналу світності Luminance.#

Цей приклад має вузол Math (Multiply) – «Математика (Множення)», що збільшує значення каналу світності (Y) зображення для зроблення його яскравішим.

Порада

Якщо проганяєте ці канали через вузол Color Ramp для наладження значення, то використовуйте шкалу Cardinal для точного представлення. Використання шкали Exponential на каналі світності дає ефект високої контрастності.