Полігонізація – Polygonization#

Модифікатор Polygonization спрощує штрихи, наскільки це можливо (іншими словами, він трансформує згладжені штрихи у зазублені полілінії).

Error – Помилка

Максимальна відстань, дозволена між новим спрощеним штрихом та оригінальним штрихом (чим більше це значення, тим більш зазубленими/приблизними є результатні полілінії).