Модифікатор «Редагування Вагомостей Вершин» – Vertex Weight Edit Modifier#

Цей модифікатор призначений для редагування вагомостей групи вершин.

Загальний процес наступний, для кожної вершини:

  • (Факультативно) Він здійснює розкладання на основі однієї з наперед визначених функцій або власної кривої розкладання.

  • Він застосовує фактор впливу, та факультативно групу вершин або маску текстури (0.0 означає оригінальну вагомість, 1.0 означає повну розкладену вагомість).

  • Він застосовує назад вагомість до вершини та/або може факультативно вилучати вершин з групи, якщо її вагомість нижче заданого порогу, або додавати її туди, якщо вагомість вище заданого порогу.

Важливо

This modifier does implicit clamping of weight values in the standard (0.0 to 1.0) range. All values below 0.0 will be set to 0.0, and all values above 1.0 will be set to 1.0.

Примітка

You can view the modified weights in Weight Paint Mode. This also implies that you will have to disable the Vertex Weight Edit modifier if you want to see the original weights of the vertex group you are editing.

Options – Опції#

../../../_images/modeling_modifiers_modify_weight-edit_panel.png

Панель модифікатора Vertex Weight Edit.#

Vertex Group – Група Вершин

Задіяна група вершин.

Стандартна Вагомість – Default Weight

Стандартна вагомість для призначення усім вершинам, що не знаходяться у даній групі вершин.

Додати у Групу – Group Add

Додає вершини з фінальною вагомістю Add Threshold у цю групу вершин.

Вилучити з Групи – Group Remove

Вилучає вершини з фінальною вагомістю нижче Remove Threshold з даної групи вершин.

Normalize Weights – Нормалізувати Вагомості

Scale the weights in the vertex group to keep the relative weight but the lowest and highest values follow the full 0 - 1 range.

Falloff – Спад#

Тип Спаду – Falloff Type

Type of mapping.

Linear – Лінеарно

Без розкладання.

Кастомна Крива – Custom Curve

Дозволяє користувачу вручну визначати розкладання за допомогою кривої.

Гостро, Згладжено, Корінь та Сфера – Sharp, Smooth, Root and Sphere

Це класичні функції розкладання, від найгостріших до найбільш округлих.

Random – Випадково

Використовує випадкове значення для кожної вершини.

Серединний Крок – Median Step

Створює двійкові вагомості (0.0 або 1.0) з 0.5 як різальне значення.

Invert <-->

Inverts the falloff.

Influence – Вплив#

Ці устави так самі для трьох модифікаторів Vertex Weight.

Глобальний Вплив – Global Influence

Загальний вплив модифікатора (0.0 буде залишати вагомості групи вершин неторканими, 1.0 – це стандартний вплив).

Важливо

Цей вплив впливає тільки на вагомості, доданню/вилученню вершин у/із групи вершин не перешкоджає задання цього значення як 0.0.

In addition, a per-vertex fine control of the effect is possible using either a vertex group or a texture (both are mutually exclusive). The per-vertex values from those will be multiplied with the Global Influence.

Дивіться детальніше common masking options.

Example – Приклад#

Ось приклад різних ефектів, що досягаються за допомогою модифікатора Vertex Weight Edit (разом з модифікатором Vertex Weight Proximity), для генерування вагомостей, які використовуються модифікатором Displace.

Варіації розкладки за допомогою Кривої.#
../../../_images/modeling_modifiers_modify_weight-edit_mapping-concave.jpg

Крива розкладання угнутого типу.#

../../../_images/modeling_modifiers_modify_weight-edit_distance-edge.jpg

Без кривої розкладання (лінеарно).#

../../../_images/modeling_modifiers_modify_weight-edit_mapping-convex.jpg

Крива розкладання випуклого типу.#

../../../_images/modeling_modifiers_modify_weight-edit_exrem-vertices.jpg

Вершини з обчисленою вагомістю нижче 0.1 вилучені з цієї групи вершин.#

The blend-file, TEST_2 scene.