Windows

Quick Start – Швидкий Старт

Відкрийте командний рядок Command Prompt, перейдіть у каталог, де інстальовано Blender, і далі запустіть Blender:

cd c:\<blender installation directory>
blender

Ви можете також додати теку Blender’а у ваш системний PATH, щоб вам не треба було уводити команду з cd для цього кожен раз.

Details – Деталі

Коли Blender запускається на операційній системі Microsoft Windows, то вікно консолі Console Window (так званий запит команд Command Prompt) спочатку створюється як окреме вікно на стільниці. Головне вікно Blender також з’явиться, а потім вікно консолі Console Window вимкнеться. Для показу консолі знову скористайтеся Window ‣ Toggle System Console.

Для запуску Blender з командного рядка вам потрібно відкрити примірник запиту команд Command Prompt. Для цього натисніть OSKey-R, далі уведіть cmd; це відкриє вікно запиту команд Command Prompt. Далі вам потрібно знайти шлях до виконуваного файлу Blender. Якщо ви інсталювали Blender через інсталятор, то він може знаходитися тут:

C:\Program Files\Blender Foundation\Blender\blender.exe
../../../_images/advanced_command-line_launch_windows_console.png

Console Window – Вікно Консолі Blender’а на Microsoft Windows.

Цей екранознімок показує вікно консолі Console Window Blender’а на Microsoft Windows прямо після запуску Blender’а, і далі за короткий час після відкриття файлу відповідні повідомлення.