Stretch To Constraint – Примус «Розтяг За»#

Примус Stretch To змушує його володільця обертати та масштабувати його вісь Y у напрямку цілі. Тож, він має таку саму поведінку відстежування, як примус Track To constraint – «Відстеження За». Проте, передбачається, що вісь Y буде віссю відстежування та розтягування, і не дається вам можливість використовувати інакшу.

Це також факультативно має деякі сирі об’ємні функціональності, тож володілець може стискатися, коли ціль наближається, або витончуватися, коли ціль віддаляється. Проте, зауважте, що таким чином зберігається не реальний об’єм володільця, а віртуальний, визначений значеннями його масштабу. Звідси, ця функціональність працює навіть для не-об’ємних об’єктів, як порожні, 2D сіті або поверхні, та криві.

Для кісток це «об’ємне» варіювання масштабує їх вздовж їх власних локальних осей (пам’ятаймо, що локальна вісь Y для кістки вирівнюється з нею, від кореня до верхівки).

Options – Опції#

../../../_images/animation_constraints_tracking_stretch-to_panel.png

Панель для Stretch To.#

Target – Ціль

Поле Ідентифікатор Даних — Data ID використовується для вибору цілі для примусу, і поки вона не вибрана, то примус буде не функціональним (фон поля імені буде забарвлений червоним). Дивіться для отримання додаткової інформації про common constraint properties.

Original Length – Оригінальна Довжина

Це поле числа задає відстань спокою між володільцем та його ціллю, тобто відстань, на якій відсутні жодні деформації (розтягування) володільця.

Reset Original Length X – Скинути Оригінальну Довжину

При клацанні на цій кнопці відбудеться перерахування значення Rest Length, так щоб воно відповідало фактичній відстані між володільцем та його ціллю (тобто, відстань перед застосуванням цього примусу).

Volume Variation – Варіація Об’єму

Це поле чисел керує величиною варіації «об’єму» експоненціально до величини розтягування. Зауважте, що значення 0.0 не дозволяється, якщо ви хочете вимкнути цю функціональність об’єму, то скористайтеся кнопкою None (дивіться нижче).

Volume Min, Max – Об’єм Мін, Макс

Лімітує зберігання об’єму мінімумом та максимумом масштабування для кожного фактору роздуву Bulge.

Smooth – Згладження

Фактор згладження, щоб зробити ліміти меж видимими.

Maintain Volume – Підтримання Об’єму

Ці кнопки керують тим, які з осей, X та/або Z, повинні бути задіяні (збільшення/зменшення масштабу) для зберігання об’єму при розтягуванні вздовж осі Y. Якщо ви увімкнете кнопку none, то об’ємні функціональності вимкнуться.

Rotation – Обертання

Визначає, як володілець повинен обертатися для відстеження цілі його віссю Y.

XZ, ZX

Ці кнопки є еквівалентом до кнопок Up примуса Track To constraint – «Відстеження За»: володілець обертається навколо двох локальних осей у визначеному порядку.

Swing – Гойдання

Примус використовує одиничне обертання гойдання – Swing, еквівалент для примуса Damped Track constraint – «Згасальне Відстеження».

Influence – Вплив

Керує відсотком впливу, який цей примус має на об’єкт. Дивіться докладніше common constraint properties.

Example – Приклад#