Зневибрати Шахово – Checker Deselect

Reference – Довідка

Mode – Режим:

Edit Mode – Режим Редагування

Menu – Меню:

«Вибір > Зневибрати Шахово» – Select ‣ Checker Deselect

This tool applies an alternating selected/deselected checker pattern. This only works if you already have more than one mesh element selected.

Змінює поточне вибрання так, що лише кожен Nй з елементів (вершини, ребра або грані, залежно від активного режиму вибрання) залишатиметься вибраним, починаючи з активного.

У випадку островів вибраних елементів цей засіб буде впливати лише на острів активного елемента (якщо такий є) або на острів першого елемента у порядку внутрішнього зберігання (якщо там немає жодного активного елемента).

Зневибране – Deselected

Кількість зневибраних елементів у кожному повторенні патерну.

Selected – Вибране

Кількість вибраних елементів у кожному повторенні патерну.

Offset – Зсув

Зсув від точки старту.