Вирівняти за Орієнтацією Трансформи – Align to Transform Orientation

Reference – Довідка

Mode – Режим:

Object Mode and Edit Mode – Режим Об’єкта та Режим Редагування

Menu – Меню:

«Об’єкт > Трансформа > Вирівняти за Орієнтацією Трансформи» – Object ‣ Transform ‣ Align to Transform Orientation

Aligns (rotates) the selected objects so that their local orientation matches the active transform orientation in the Transform orientation panel or the Orientation selection in the Transform Наладнати Останню Операцію – Adjust Last Operation panels.