Розсіювання Об’ємом – Volume Scatter

Volume Scatter node.

The Volume Scatter node allows light to be scattered as it passes through the volume. Typical usage would be to add fog to a scene. It can also be used with the Volume Absorption node to create smoke.

Inputs – Уводи

Color – Колір

Колір об’єму.

Щільність – Density

Щільність ефекту розсіювання.

Anisotropy – Анізотропія

Керує виглядом ефекту розсіювання залежно від напрямку проходження світла крізь об’єм.

Properties – Властивості

Volume – Об’єм

Цей вивід Volume Shader повинен під’єднуватися на увід Volume Input вузлів Material або World Output.

Examples – Приклади

../../../_images/render_shader-nodes_shader_volume-scatter_example.png

Приклад шейдера Volume Scatter.