Extrude – Видавлення#

Reference – Довідка

Mode – Режим:

Edit Mode – Режим Редагування

Menu – Меню:

Armature ‣ Extrude – «Арматура > Видавлення»

Shortcut – Шоткат:

E, Shift-E

Коли ви натискаєте E, то для кожної вибраної верхівки (явно чи неявно) створюється нова кістка. Ця кістка буде нащадком володільця «її» верхівки та з’єднана з ним. Як зазвичай, після видавлення вибираються лише верхівки нових кісток і в режимі вибору, тож ви можете розміщувати їх, як вам до вподоби. Дивіться Ілюстрацію. Приклад видавлення..

Приклад видавлення.#
../../../../_images/animation_armatures_bones_editing_extrude_example-1.png

Арматура з трьома вибраними верхівками.#

../../../../_images/animation_armatures_bones_editing_extrude_example-2.png

Три видавлені кістки.#

Ви також можете використовувати видавлення з обертанням/масштабуванням, як і для сітей, натискаючи відповідно E R та E S – а також блоковане – locked видавлення уздовж глобальної або локальної осі.

Приклад дзеркального видавлення.#
../../../../_images/animation_armatures_bones_editing_extrude_mirror-1.png

Одинична вибрана верхівка кістки.#

../../../../_images/animation_armatures_bones_editing_extrude_mirror-2.png

Дві дзеркально видавлені кістки.#

Кістки мають додатковий засіб «дзеркального видавлювання», що викликається натисканням Shift-E. Стандартно, він поводиться точно так само, як стандартне видавлення. Але як тільки ви ввімкнули опцію редагування X-Axis Mirror – Дзеркалення по Осі X, то кожна видавлена верхівка буде давати дві нові кістки, що мають однакове ім’я, за винятком суфікса «_L»/ «_R» (для ліворуч/праворуч, дивіться naming conventions). Кістка «_L» поводиться як одинична, дана стандартним видавленням – ви можете переміщати, обертати або масштабувати її точно так само. Кістка «_R» є її дзеркальним аналогом (уздовж локальної осі X арматури), дивіться Ілюстрацію Приклад дзеркального видавлення..

Важливо

Касування дії видавлення спричиняє, що ново створені кістки підхоплюються назад до джерельної позиції (створюючи кістки з нульовою довжиною). Вони будуть вилучені при виході з режиму редагування Edit Mode, проте, вони можуть спричиняти плутанину, і навряд чи схочете їх зберегти. Якщо ви усвідомлюєте цю проблему, то негайно скасуйте дію видавлення.

Якщо вам цікаво, ви не можете просто натиснути X, щоб рішити це, як це було б при редагуванні сіті, оскільки видавлення вибирає ново створені верхівки, і як пояснено нижче, засіб видалення Delete ігнорує суглоби кісток. Щоб позбутися цих видавлених кісток без скасовування, вам довелося б перемістити верхівки, потім вибрати кістки та видалити delete їх.

Mouse Clicks – Клацання Миші#

Reference – Довідка

Mode – Режим:

Edit Mode – Режим Редагування

Shortcut – Шоткат:

Ctrl-RMB

Якщо принаймні одну кістку вибрано, то Ctrl-RMB-клацання додає нову кістку.

Про верхівку нової кістки:

Після того, як ви Ctrl-RMB-клацнули, то вона стає активним елементом в арматурі, вона з’являється справа від того, де ви клацнули, але (як і при редагуванні сіті) вона буде на площині, що паралельна огляду та проходить через 3D курсор.

Позиція кореня та приріднювання нової кістки залежить від активного елемента:

../../../../_images/animation_armatures_bones_editing_extrude_mouse-clicks-1.png

Ctrl-clicking when the active element is a bone.#

Якщо активний елемент є кістка:

  • Корінь нової кістки розміщується на верхівці активної кістки.

  • Нова кістка приріднюється та з’єднується з активною кісткою (перевірте структуратор Outliner на Ілюстрації Ctrl-clicking when the active element is a tip.).

../../../../_images/animation_armatures_bones_editing_extrude_mouse-clicks-2.png

Ctrl-clicking when the active element is a tip.#

Якщо активний елемент є верхівка:

  • Корінь нової кістки розміщується на активній верхівці.

  • Нова кістка приріднюється та з’єднується з кісткою, що володіє активною верхівкою (перевірте структуратор Outliner на Ілюстрації Ctrl-clicking when the active element is a tip.).

../../../../_images/animation_armatures_bones_editing_extrude_mouse-clicks-3.png

Ctrl-clicking when the active element is a disconnected root.#

Якщо активний елемент є від’єднаний корінь:

  • Корінь нової кістки розміщується на активному корені.

  • Нова кістка не приріднюється до кістки, що володіє активним коренем (перевірте структуратор Outliner на Ілюстрації Ctrl-clicking when the active element is a disconnected root.).

І отже, ця нова кістка не буде з’єднана з жодною кісткою.

../../../../_images/animation_armatures_bones_editing_extrude_mouse-clicks-4.png

Ctrl-clicking when the active element is a connected root.#

Якщо активний елемент є з’єднаний корінь:

  • Корінь нової кістки розміщується на активному корені.

  • Нова кістка є прирідненою та з’єднаною з предком кістки, що володіє активним коренем (перевірте структуратор Outliner на Ілюстрації Ctrl-clicking when the active element is a connected root.).

Повинно бути очевидним, оскільки якщо активним елементом є з’єднаний корінь, то активний елемент буде одночасно і верхівкою предківської кістки, тому це те саме, що й другий випадок.

Коли верхівка нової кістки стає активним елементом, ви можете повторювати ці Ctrl-RMB клацання кілька разів, щоб послідовно додати кілька кісток до кінця того ж ланцюга.