Вирівняти Об’єкти – Align Objects

Reference – Довідка

Mode – Режим:

Object Mode – Режим Об’єкта

Menu – Меню:

«Об’єкт > Трансформа > Вирівняти Об’єкти» – Object ‣ Transform ‣ Align Objects

Засіб вирівняння – Align використовується для вирівняння кількох вибраних об’єктів, щоб вони вишикувалися на певній осі.

Options – Опції

Висока Якість – High Quality

Uses more precise math to better determine the locations for the objects. In case of positive or negative bounding box alignment, if one or more of the selected objects have any rotation transformations (or delta rotation transformations), it is recommended to check High Quality so that their bounding box is calculated with precision for all three global axes.

Режим Вирівняння – Align Mode

Керувальник Align Mode визначає, за якою своєю частиною об’єкти будуть вирівнюватися:

Центри – Centers:

Центри об’єктів.

Додатні Боки/Від’ємні Боки – Positive Sides/Negative Sides:

Додатні або від’ємні боки (на глобальних осях) їх відповідних габаритних коробок.

Relative To – Відносно До

Керувальник Relative To дозволяє нам вибрати елемент, відносно якого буде здійснюватися вирівняння об’єктів:

Active – Активне:

Активний об’єкт.

Selection – Вибрання:

Серединна точка вибрання.

3D Cursor – 3D Курсор:

Поточна позиція 3D Курсора.

Початок Сцени – Scene Origin:

Глобальний початок.

Вирівняння – Align X, Y, Z

Дає змогу вибрати вісь, за якою будуть вирівняні об’єкти.