Interface – Інтерфейс#

Main Region – Головний Регіон#

Object Mode – Режим Об’єкта#

На краю зліва структуратор Outliner містить регіон для перемикання поточного режиму об’єкта – Object Mode. Коли об’єкт перебуває в іншому режимі, ніж Object Mode, то іконка цього режиму буде показуватися в цьому регіоні. Будь-які інші об’єкти, що є дійсними для додання або обміну в поточному режимі, показуються точкою. Клацання на іконці з точкою обміняє такий об’єкт на поточно активний об’єкт. Для режимів, що підтримують мультиоб’єктне редагування – Multi-Object Editing – Редагування Кількох одночасно Об’єктів, клацання Ctrl-LMB на іконці з точкою додасть такий об’єкт у поточний режим. Клацання на іконці режимів поруч з активним об’єктом вилучає його та всі інші об’єкти з поточного режиму, залежно від того, чи кілька об’єктів знаходяться в одному і тому ж режимі.

Restriction Columns – Стовпці Обмежень#

Наступні перемикачі, у правій частині редактора Outliner, доступні для колекцій, об’єктів, кісток, модифікаторів та примусів.

Стандартно увімкнено лише тимчасова видимість в оглядвікні. Інші варіанти можна увімкнути за допомогою опції Restriction Toggles – «Перемикачі Обмежень» у filter для Outliner.

  • Утримування натисненою Shift при клацанні установлює або знімає значення для всіх їх нащадкових колекцій або об’єктів.

  • Утримування натисненою Ctrl при клацанні ізолює об’єкт або колекцію, щоб вони були єдиними зі своїм набором значень.

Enable Collection (checkbox, collection only) – Увімкнення Колекції (стяг, лише для колекцій)

Виключення колекції з шару огляду.

Visibility (eye icon) – Видимість (іконка з оком)

Перемикає видимість об’єкта чи колекції в оглядвікні 3D Viewport. Це локальна для файлу устава, яка не імпортується, коли цей блок даних пов’язується в інший blend-файл. Об’єкти, сховані таким чином, все ще є частиною шару огляду – View Layer та обчислюються, тому вони все ще впливають на продуктивність програвання.

Примітка

Наступні опції стандартно сховані та потребують вмикання у Filter для Outliner, перш ніж вони можуть використовуватися.

Selectability (mouse cursor icon) – Вибираність (іконка зі вказівником миші)

Перемикає для об’єктів здатність вибиратися в оглядвікні 3D Viewport. Це корисно у випадках, якщо ви помістили щось у сцені та не хочете випадково вибрати його при роботі з чимось ще.

Global Viewport Visibility (screen icon) – Глобальна Видимість Оглядвікна (іконка з екраном)

Це буде все ще давати рендер об’єкта/колекції, але буде ігноруватися всіма оглядвікнами. Часто використовується для колекцій з високополі об’єктами, що потребують примірникування в інші файли. Об’єкти, сховані таким чином, більше не є частиною шару огляду – View Layer, не обчислюються, і тому не впливають негативно на продуктивність програвання.

Rendering (camera icon) – Рендеринг (іконка з камерою)

Це буде все ще утримувати об’єкт видимим у сцені, але він буде ігноруватися рендерером. Зазвичай використовується підтримкою об’єктів, що сприяє моделюванню та анімації, проте не належить до фінальних зображень.

Holdout (collection only) – Притримання (лише для колекцій)

Відмаскування об’єктів у колекції від шару огляду.

Indirect Only (collection only) – Лише Побічне (лише для колекцій)

Об’єкти у цих колекціях будуть брати участь лише у побічному освітленні – лише для Cycles.