Geometry Node Editor – Редактор Вузлів Геометрії

Редактор Geometry Node editor використовується для редагування групи вузлів – Node Group, що вживається модифікатором «Вузли Геометрії» – Geometry Node Modifier. Ця група вузлів може визначати багато операцій для модифікування геометрії об’єкта.

Список усіх вузлів геометрії – Geometry Nodes доступний у секції моделювання.

Interface – Інтерфейс

Toolbar – Засобосмуга

The Geometry Node editor has several tools to work with tools that can be accessed from the Toolbar.