Follow Track Constraint – Примус «Слідування Відстеженням»#

Стандартно примус Follow Track змушує об’єкти мати таку ж позицію у кадрі, яку має і відстеження. Рух цього об’єкта відбувається на одиничній площині, що визначається камерою та оригінальною позицією об’єкта.

Options – Опції#

../../../_images/animation_constraints_motion-tracking_follow-track_panel.png

Панель для Follow Track.#

Active Clip – Активний Кліп

Отримує дані відстежування з активного кліпу – Active Clip сцени. Якщо не увімкнено, то з’являється опція для вибору з інших кліпів.

3D Position – 3D Позиція

Використовується 3D позиція відстеження, для приріднення до неї.

Undistorted – Неспотворене

Приріднюється до неспотвореної позиції 2D відстеження.

Frame Method – Метод Кадру

Визначає, як фільмоматеріал припасовується у кадрі камери.

Camera – Camera

Select the camera to which the motion is parented to (if empty, the active scene camera is used).

Depth Object – Об’єкт Глибини

Якщо цей об’єкт задано, то примушений об’єкт буде проєктуватися на поверхню цього об’єкта глибини, який може використовуватися для створення візуальних ефектів лицьового гриму.

Constraint to F-Curve – Примус у Ф-Криву

Creates F-Curves for the object that copies the movement caused by the constraint.

Influence – Вплив

Керує відсотком впливу, який цей примус має на об’єкт. Дивіться докладніше common constraint properties.

Example – Приклад#

Follow Track Example Video