Copy Rotation Constraint – Примус «Копіювання Обертання»

Примус Copy Rotation – «Копіювання Обертання» силує свого володільця мати таке ж обертання, як в його цілі.

Options – Опції

../../../_images/animation_constraints_transform_copy-rotation_panel.png

Панель для Copy Rotation.

Target – Ціль

Поле Ідентифікатор Даних — Data ID використовується для вибору цілі для примусу, і поки вона не вибрана, то примус буде не функціональним (фон поля імені буде забарвлений червоним). Дивіться для отримання додаткової інформації про common constraint properties.

Order – Порядок

Дозволяє визначати, який порядок за Ейлером – Euler використовувати під час операції копіювання. Стандарти для порядку володільця.

Axis – Вісь

Ці кнопки керують тим, дотримання по напрямках яких осей будуть примушене.

Invert – Інверт

Інвертуються їх відповідні координати відповідної осі.

Mix – Мішання

Визначає, як нове обертання комбінується з наявним обертанням.

Replace – Заміна

Нові значення осі замінюють наявні значення.

Add – Додання

Нові значення осі додаються до наявних значень.

Before Original – Перед Оригіналом

Нове обертання додається перед наявним обертанням, ніби воно було застосоване до предка володільця примусу.

After Original – Після Оригіналу

Нове обертання додається після наявного обертання, ніби воно було застосоване до нащадка володільця примусу.

Offset (Legacy) – Зсув (Застаріле)

Це повторює поведінку оригінального стяга Offset. Він мав бути схожим на поведінку опції Before Original, але він не працює коректно з кількома обертаннями осей, і тому не підтримується.

Target/Owner – Ціль/Володілець

Стандартна конверсія між просторами. Для отримання додаткової інформації дивіться common constraint properties.

Influence – Вплив

Керує відсотком впливу, який цей примус має на об’єкт. Дивіться докладніше common constraint properties.

Example – Приклад