Динаміка Волосся – Hair Dynamics

Reference – Довідка

Panel – Панель:

«Система Частинок > Динаміка Волосся» – Particle System ‣ Hair Dynamics

Hair particles can have dynamic properties using physics. To enable hair physics, click the checkbox beside Hair Dynamics.

Кроки Якості – Quality Steps

Якість симуляції у кроках на кадр (чим вище, тим краще якість, але і повільніше обчислення).

Сила Пришпилення Цілі – Pin Goal Strength

Тугість пружності позиції вершини цілі.

Попередження

Якщо ви використовуєте розмив рухом у вашій анімації, то вам необхідно запекти ще один додатковий кадр після останнього кадру діапазону, який ви будете рендерити.

Зіткнення – Collisions

Quality – Якість

A general setting for how fine and good a simulation you wish. Higher numbers take more time but ensure less tears and penetrations through the hair.

Distance – Відстань

The distance another object must get to the hair for the simulation to repel the hair out of the way. Smaller values might cause errors but provide some speed-up while larger will give unrealistic results if too large and can be slow. It is best to find a good in between value.

Затискування Імпульсу – Impulse Clamping

Запобігає вибухам у щільних та ускладнених ситуаціях шляхом обмежування величини переміщення після зіткнення.

Колекція Зіткнення – Collision Collection

Only objects that are a part of this Collection can collide with the hair. Note that these objects must also have Collision physics enabled.

Structure – Структура

Reference – Довідка

Panel – Панель:

«Система Частинок > Динаміка Волосся > Структура» – Particle System ‣ Hair Dynamics ‣ Structure

Vertex Mass

Значення маси волосся.

Stiffness – Тугість

Керує тугістю згинання волосяних пасм.

Random – Випадково

Випадкова тугість волосся.

Згасання – Damping

Згасання руху згинання.

Volume – Об’єм

Reference – Довідка

Panel – Панель:

«Система Частинок > Динаміка Волосся > Об’єм» – Particle System ‣ Hair Dynamics ‣ Volume

Some phenomena of real-world hair can be simulated more efficiently using a volumetric model instead of the basic geometric strand model. This means constructing a regular grid such as those used in fluid simulations and interpolating hair properties between the grid cells.

Опір Повітря – Air Drag

Керує тим, наскільки повітря є товстим навколо волосинок, що дає повільніше розтікання волосся.

Внутрішнє Тертя – Internal Friction

Величина тертя між окремими волосинками.

Розмір Комірки Сітки Вокселів – Voxel Grid Cell Size

Розмір комірок сітки вокселів для ефектів взаємодії.

Ціль Щільності – Density Target

Maximum density of the hair.

Сила Щільності – Density Strength

Вплив, який ціль щільності Density Target має на симуляцію.