Transform Nodes#

Ці вузли спотворюють, викривляють певним чином зображення, оперуючи або однорідно сами зображенням, або використовуючи маску для варіювання ефекту над зображенням.