Input Nodes – Вузли типу «Увід»

Вузли уводу надають увідні дані для інших вузлів.