Symmetrize – Симетризування

Reference – Довідка

Mode – Режим:

Edit Mode – Режим Редагування

Menu – Меню:

Armature ‣ Symmetrize – «Арматура > Симетризування»

Цей оператор буде дзеркалити вибрані кістки вздовж осі X на основі умовності іменування – naming convention кісток Blender’а для симетричних арматур, зліва направо або справа наліво, залежно від вибрання.

Примітка

Якщо сторона кістки не може бути визначення, то вона буде проігнорована.

Будуть створені кістки з протилежними іменами, які ще не існують, а вже наявні імена будуть перезаписані. Якщо відповідні кістки вибрані на обох сторонах, то дзеркалення буде відбуватися справа наліво.

Симетризовані властивості кісток та примусів будуть мати необхідні зміни для дзеркалення їх поведінок. При симетризуванні кісток за допомогою примусів дій – Action Constraints, необхідні ключкадри будуть додаватися до Дії цілі, щоб призвести до симетричного переміщення, коли ця Дія активується.

Примітка

Зауважте, що драйвери кісток або примусів не будуть створюватися або задіюватися будь-яким чином.