Object Modes – Режими Об’єктів

../../_images/editors_3dview_modes_menu.png

Меню вибору Режиму.

Режими – Modes – це об’єктноорієнтована функція, яка означає, що доступні режими варіюються залежно від типу вибраного активного об’єкта – більшість з них мають доступним лише стандартний Режим Об’єкта – Object Mode (як камери, освітлювачі тощо).

Кожен режим призначений для редагування певного аспекту вибраного об’єкта. Дивіться Вкладку. Blender’s Modes – Режими Blender’а нижче щодо деталей.

Ви встановлюєте поточний режим у вибірнику Mode – «Режим» заголовка оглядвікна 3D Viewport (дивіться Ілюстрацію Меню вибору Режиму.).

Режими можуть впливати на багато речей у Blender’і:

 • Вони можуть модифікувати панелі та/або керувальники, доступні у деяких вкладках властивостей Properties.

 • Вони можуть модифікувати поведінку цілого редактора, наприклад, редактора UV Editor та оглядвікна 3D Viewport.

 • Вони можуть модифікувати доступні засоби заголовка (меню та/або записи меню, а також інші керувальники…). Наприклад, в оглядвікні 3D Viewport, меню Object – «Об’єкт» у режимі об’єкта Object Mode змінюється на меню Mesh – «Сіть» у режимі редагування Edit Mode (з активним об’єктом сіті!) та меню Paint – «Малювання» в режимі малювання вершин Vertex Paint Mode…

 • Вони можуть модифікувати доступні шоткати.

Object Mode List – Список Режимів Об’єктів

Blender’s Modes – Режими Blender’а

Icon – Іконка

Name – Ім’я

Details – Деталі

../../_images/editors_3dview_modes_icons-object-mode.png

Object Mode – Режим Об’єкта

Стандартний режим, доступний для всіх типів об’єктів, оскільки він призначений для редагування блоку даних Об’єкт (наприклад, позиція, обертання, розмір).

../../_images/editors_3dview_modes_icons-edit-mode.png

Edit Mode – Режим Редагування

Режим доступний для усіх рендероздатних типів об’єктів, оскільки він призначений для редагування їх «форми» блоку даних Object Data – «Дані Об’єкта» (наприклад, вершини, ребра, грані для сітей, керувальні точки для кривих/поверхонь, штрихи/точки для нарисного олівця Grease Pencil тощо.).

../../_images/editors_3dview_modes_icons-sculpt-mode.png

Sculpt Mode – Режим Ліплення

Режим тільки для сітей, що дає доступ до засобів 3D-ліплення сіті у Blender’і.

../../_images/editors_3dview_modes_icons-vertex-paint.png

Vertex Paint Mode – Режим Малювання Вершин

Режим тільки для сітей, що дозволяє вам задавати кольори для вершин сіті (тобто «малювати» по них).

../../_images/editors_3dview_modes_icons-weight-paint.png

Weight Paint Mode – Режим Малювання Вагомостей

Режим тільки для сітей, призначений для задання вагомостей для груп вершин.

../../_images/editors_3dview_modes_icons-texture-paint.png

Texture Paint Mode – Режим Малювання Текстур

Режим тільки для сітей, що дозволяє вам малювати текстуру безпосередньо на сітьовій моделі в оглядвікні 3D Viewport.

../../_images/editors_3dview_modes_icons-particle-edit.png

Particle Edit Mode – Режим Редагування Частинок

Режим тільки для сітей, призначений для систем частинок, корисний для редаговних систем (волосся).

../../_images/editors_3dview_modes_icons-pose-mode.png

Pose Mode – Режим Пози

Режим тільки для арматур, призначений для позування (поставлення у пози) арматури.

../../_images/editors_3dview_modes_icons-grease-pencil.png

Draw Mode – Режим Рисування

Режим лише для нарисного олівця Grease Pencil, призначений для створення штрихів Нарисного Олівця.

Примітка

Курсор стає пензлем у режимах малювання та ліплення – Paint and Sculpt Modes.

Тут ми не будемо більше вдаватися в деталі щодо використань режимів, оскільки вони розглядаються в окремих розділах.

Підказка

Якщо ви читаєте цей підручник і деякі вказані кнопки або опції меню, на які є посилання, не показуються на вашому екрані, то можливо це через те, що ви не знаходитеся у відповідному режимі, в якому ця опція доступна.

Multi-Object Editing – Редагування Кількох одночасно Об’єктів

Режими редагування та пози – Edit and Pose Modes – підтримують редагування кількох одночасно об’єктів за раз.

Це зручно, якщо ви хочете здійснювати ті ж редагування на кількох одночасно об’єктах або хочете анімувати кілька одночасно персонажів за раз.

 • Для використання редагування кількох одночасно об’єктів за раз просто виберіть кілька одночасно об’єктів та увійдіть у цей режим.

 • Структуратор Outliner може також використовуватися для додання/вилучення об’єктів при перебуванні в цьому режимі, шляхом задання або зчищення режиму за допомогою контекстного меню чи шляхом клацання Ctrl-LMB на іконці даних об’єкта.

 • Лише активний об’єкт буде використовуватися для показу таких властивостей, як ключі форм, шари UV тощо.

 • Вибирання будь-якого елемента з об’єкта буде установлювати його як активний об’єкт.

 • Існують обмеження для видів операцій, що можуть виконуватися на кількох одночасно об’єктах.

  Ви не можете, наприклад, створювати ребро, що має вершини з різних об’єктів.

Transferring Objects – Перенесення Об’єктів

Reference – Довідка

Mode – Режим

All Modes – Усі Режими

Shortcut – Шоткат

Alt-Q

Додає об’єкт під мишею у поточний режим та вилучає активний – Active об’єкт. Використовуйте цей оператор для швидкого перемикання між кількома об’єктами без потреби спершу переходити в режим об’єкта Object Mode. При доступі з меню використовується Піпетка – Eyedropper для вибору об’єкта для додання в поточний режим.