Tone Map Node – Вузол «Розкладка Тонів»#

Вузол Tone Map -- «Розкладка Тонів».

Розкладання тонів (tone mapping) – це техніка, що використовується в обробці зображення та комп’ютерній графіці, для розкладання одного набору кольорів на інший, щоб наблизити до простішого вигляд зображень з високим динамічним діапазоном (HDRI) у середовищі, яке має більш обмежений динамічний діапазон.

По суті, розкладання тонів береться за проблему сильного зменшення контрасту від значень сцени (променистість) до показуваного діапазону, водночас зберігаючи деталі та колірну зовнішність зображення. Важливо оцінити вміст оригінальної сцени.

Inputs – Уводи#

Image – Зображення

Зображення з високо динамічним діапазоном кольорів HDR.

Properties – Властивості#

Type – Тип
Rh Просто – Rh Simple
Key – Ключ

Розкладуване значення усередненої світності – luminance.

Offset – Зсув

Зазвичай, завжди 1, але може використовуватися як додатковий контролер для зміни кривої яскравості.

Gamma – Гамма

Якщо не використовується, то задається як 1.

R/D Photoreceptor – R/D Фоторецептор
Intensity – Інтенсивність

Якщо менше за нуль, то затемнює зображення; інакше, робить його яскравішим.

Contrast – Контраст

Установлене як 0 використовує оцінку увідного зображення.

Adaptation – Адаптація

Якщо 0, то здійснюється глобально; якщо 1, то базується на інтенсивності пікселів.

Color Correction – Корекція Кольорів

Якщо 0, то однакова для усіх каналів; якщо 1, то незалежна для кожного з каналів.

Outputs – Виводи#

Image – Зображення

Зображення у низько діапазоні кольорів LDR.