Set Alpha Node – Вузол «Задання Альфа»

Вузол Set Alpha Node -- «Задання Альфа».

Вузол Set Alpha Node – «Задання Альфа» додає канал альфа у зображення.

Inputs – Уводи

Image – Зображення

Standard color input.

Alpha – Альфа

Величина Альфа може бути задана для цілого зображення за допомогою числового поля уводу або по-піксельно через роз’єм.

Properties – Властивості

Mode – Режим

Метод для мішання альфа з увідним зображенням Image.

Apply Mask – Застосувати Маску:

Множаться канали RGBA увідних зображень на увідне значення Alpha. У цих випадках вивід використовує передмножене альфа – Premultiplied Alpha.

Replace Alpha – Замінити Альфа:

Замінюється канал альфа уводів на увідне значення Alpha. У цих випадках вивід використовує пряме альфа – Straight Alpha.

Outputs – Виводи

Image – Зображення

Стандартний вивід кольорів.

Примітка

Не є і не має бути на меті універсальним рішенням для проблеми компонування зображення, що не містить інформації про альфа. Ви можете бажати використовувати «ключування колірності» або «ключування відмінності» (як обговорюється деінде), якщо можете. Цей вузол найчастіше використовується (при наявності підхожого уводу за допомогою сокета) у тих турботних випадках, коли ви не можете, з якоїсь причини, використовувати ці техніки напряму.

Example – Приклад

Fade To Black – Зникання у Чорноту

Для переходу публіки від однієї сцени або знімка до інших поширеною технікою є «зникання у чорноту». Як натякає ця назва, сцена зникає у чорний екран. Ви можете також робити «зникання у білизну» або в будь-який бажаний для вас колір, але чорний є хорошим нейтральним кольором, що легкий для очей та інтелектуально «перезапускає» свідомість глядача. Дерево вузлів нижче показує, як зробите це за допомогою вузла Set Alpha.

../../../_images/compositing_types_converter_set-alpha_fade-to-black.png

Ефект «Зникання у Чорноту» – Fade to black.

In the example above, the alpha channel of the swirl image is ignored. Instead, a Time Curve node introduces a factor from 0.0 to 1.0 over 60 frames, or about 2 seconds, to the Set Alpha node. Note that the time curve is exponentially-shaped, so that the overall blackness will fade in slowly and then accelerate toward the end. The Set Alpha node does not need an input image; instead, the flat (shadeless) black color is used. The Set Alpha Node uses the input factor and color to create a black image that has an alpha set which goes from 0.0 to 1.0 over 60 frames, or completely transparent to completely opaque. Think of alpha as a multiplier for how vivid you can see that pixel. These two images are combined by the Alpha Over node completely (a Factor of 1.0) to produce the composite image. The Set Alpha node will thus, depending on the frame being rendered, produce a black image that has some amount of transparency. Setup and animate, and you have an image sequence that fades to black over a two-second period.

Примітка

No Scene Information Used – Жодна Інформація зі Сцени Не Використовується

Цей приклад дерева вузлів не використовує вузол Render Layer. Для продукування цієї 2-секундної анімації інформація з жодної сцени Blender не була використана. Це приклад використання потужних здібностей Blender’а для компонування окремо від його здатностей для моделювання та анімації. (Шар рендера Render Layer можна підмінити шаром зображення Image layer, і ефект «мережі зникання» буде все ще продукувати той самий результат.)

Fade In a Title – Виникання Титру

Для представлення вашої анімації ви захочете представити титр вашої анімації на фоні. Ви можете мати титр, що влітає або виникає. Для його виникання використовуйте вузол Set Alpha з вузлом Time Curve, як показано нижче.

../../../_images/compositing_types_converter_set-alpha_fade-in-title.png

Використання вузла Set Alpha для створення ефекту виникання титру.

У прикладі вище крива часу Time подає значення Alpha на увідний сокет. Поточний вузол Render Layer, який має назву в огляді, подає зображення. Як і раніше, вузол Alpha Over змішує (використовуючи значення альфа) вир на фоні та назву з прозорістю альфа для продукування композитного зображення.

Colorizing a BW Image – Колорування ЧБ зображення

../../../_images/compositing_types_converter_set-alpha_colorizing-image.png

Використання вузла Set Alpha для колорування зображення.

У прикладі вище зауважте, як синє підбарвлення рендера уводить кольори виру. Ви можете використати поле кольору вузла Set Alpha з цим видом дерева вузлів для додання однорідного кольору в ЧБ зображення.

У цьому прикладі, дерево справа, використовується значення Alpha вузла Set Alpha для надання бажаного ступеня колоризації. Подавайте увідне зображення та вузол Set Alpha на вузол Alpha Over для колорування будь-якого чорно-білого зображення таким чином.