Інтерфейс Користувача – User Interface

Система Вікон – Window System

Keymap – Розкладка клавіш

Керувальники інтерфейсу – Interface Controls

Кнопки й Керувальники – Buttons and Controls

Просунуті Керувальники – Extended Controls

Tools & Operators