Normalize Node – Вузол «Нормалізування»#

Вузол Normalize -- «Нормалізування».

Знаходиться значення мінімуму та максимуму одиничного каналу. Потім розкладаються ці значення на діапазон 0 та 1. Це здебільшого корисно для буфера глибини Z-buffer.

Inputs – Уводи#

Value – Значення

Стандартний увід значення.

Properties – Властивості#

Цей вузол наразі немає властивостей.

Outputs – Виводи#

Value – Значення

Стандартний вивід значення.