Displace Node – Вузол «Зміщення»#

Вузол Displace -- «Зміщення».

Вузол Displace Node – «Зміщення» зміщує позицію пікселів зображення на основі увідного вектора.

Цей вузол може використовуватися для моделювання таких явищ, як спотворення гарячим повітрям, рефракції нерівного скла або сюрреалістичні відеоефекти.

Inputs – Уводи#

Image – Зображення

Standard color input.

Vector – Вектор

Увід розкладки зміщення. Якщо вивід кольору неявно конвертується в увід вектора, то значення першого каналу (червоний) визначає зміщення вздовж осі X. Другий канал (зелений) зміщення вздовж осі Y. Якщо увід є сіровідтінковим зображенням, де значення обох каналів є рівними, то увідне зображення буде зміщене однаково в обох напрямках X та Y.

Scale X, Y – Масштаб X, Y

Окреме масштабування уводу вектора в напрямку X та Y. Діють як множники, збільшуючи або зменшуючи силу зміщення вздовж відповідних їх осей.

Properties – Властивості#

Цей вузол наразі немає властивостей.

Outputs – Виводи#

Image – Зображення

Стандартний вивід кольорів.