Transform Strip#

Transform is a swiss-army knife of image manipulation. It moves, rotates, and scales the images within a strip.

Options – Опції#

Interpolation – Інтерполяція
None – Нема:

Без інтерполяції, використовує найближчий сусідній піксель.

Bilinear – Білінеарно:

Проста інтерполяція між суміжними пікселями.

Bicubic – Бікубічно:

Найвища якість інтерполяції.

Одиниця Пересування – Translation Unit

Визначає вид уведених значень – «Відсоток» – Percent або «Пікселі» – Pixels.

Position – Позиція

Переміщує увід уздовж осей X та Y.

Однорідний Масштаб – Uniform Scale

Масштабується увід рівномірно уздовж осей X та Y.

Scale – Масштаб

Масштабується зображення по осях X та Y.

Rotation – Обертання

Обертає увід двовимірно навколо Z осі.

Example – Приклад#

../../../../../_images/video-editing_sequencer_strips_effects_transform_example.png

Ефект «Трансформа» – Transform.#