Locked Track Constraint – Примус «Блоковане Стеження»

Примус Locked Track є дещо складним для пояснення, як графічно, так і текстово. Базово, це примус Track To constraint – «Відстеження За», але з блокованою віссю, тобто віссю, що не може обертатися (змінити свою орієнтацію). Звідси, володілець може відстежувати його ціль лише шляхом обертання навколо цієї осі, і допоки ціль не є в площині, перпендикулярній до блокованої осі, і не перетинається з володільцем, цей володілець не може спрямовуватися на його ціль.

Візьмімо найкращий еквівалент з реального світу: компас. Він може обертатися, щоб вказувати у загальному напрямку його цілі (магнітна Північ або сусідній магніт), але він не може спрямовуватися прямо на неї, оскільки він обкручується, як колесо на осі. Якщо компас знаходиться на столі, а магніт перебуває прямо над ним, то компас не може вказувати на нього. Якщо ми переміщаємо магніт більше в одну зі сторін від компаса, то він все одно не зможе вказувати на ціль, але він може вказувати у загальному напрямку цілі, і все ще підкорятися обмеженням осі.

При використанні примуса Locked Track ви можете думати про ціль як магніт, а про володільця як про компас. Вісь блокування Lock буде функціонувати як вісь, навколо якої володілець обкручується, а вісь To буде функціонувати як стрілка компаса. Яка вісь це робить, залежить від вас!

Якщо ви маєте трудність в розумінні кнопок цього примуса, то читайте підказки засобів, вони досить хороші. Якщо ви не знаєте, де осі об’єкта знаходяться, увімкніть Axis – «Вісь» в Properties ‣ Armature ‣ Viewport Display – «Властивості > Арматура > Показ Оглядвікна». Або, якщо ви працюєте з кістками, увімкніть Axes – «Осі» на панелі Viewport Display – «Показ Оглядвікна» для арматури.

Цей примус був призначений для роботи спільно з примусом Track To – «Відстеження За». Якщо ви встановите правильно кнопки для цих двох примусів, то Track To може використовуватися для спрямування осі на первинну ціль, а Locked Track може обкручувати володільця навколо цієї осі для вказання на вторинну ціль.

Ці примуси також працюють дуже добре для виготовлення 2D плаката.

Options – Опції

../../../_images/animation_constraints_tracking_locked-track_panel.png

Панель для Locked track.

Target – Ціль

Поле Ідентифікатор Даних — Data ID використовується для вибору цілі для примусу, і поки вона не вибрана, то примус буде не функціональним (фон поля імені буде забарвлений червоним). Дивіться для отримання додаткової інформації про common constraint properties.

Track Axis – Вісь Відстеження

Локальна вісь відстежування, тобто вісь володільця, для спрямування на ціль. Від’ємні варіанти силують відповідну вісь спрямовуватися від цілі.

Locked Axis – Блокована Вісь

Блокована локальна вісь, тобто вісь володільця, яка не може бути переорієнтована для простеження цілі.

Важливо

Якщо ви обираєте однакову вісь для Tracking Axis та Locked Axis, то цей примус не буде більше функціональним (червоний стан).

Influence – Вплив

Керує відсотком впливу, який цей примус має на об’єкт. Дивіться докладніше common constraint properties.

Example – Приклад