Basic – Базове#

Ці типи оснасток використовуються для генерування прости функціональностей з одиничною кісткою, а також для кастомного оснащування, що робиться безпосередньо в мета-оснастці.

Типи оснасток з одиничною кісткою повинні застосовувати окремо для кожної кістки, навіть у межах з’єднаного ланцюга, і можуть мати з’єднаних нащадків, що керуються іншим типом оснастки. Це відрізняється від типів оснасток, базованих на ланцюгу, що зазвичай споживають увесь з’єднаний ланцюг.

basic.copy_chain#

Копіює ланцюг кісток, зберігаючи всі предківські відношення в межах ланцюга неторканими. Корисно як практичний тип оснастки для кастомних оснасток.

Вимога: Ланцюг принаймні з двох з’єднаних кісток.

Control (Boolean) – Керування (Булеве)

При увімкненні керувальні кістки та віджети будуть створені.

Deform (Boolean) – Деформа (Булеве)

При увімкненні кістки деформи будуть створені.

basic.pivot#

Тип оснасток з одиничною кісткою, що створює керувальник «кастомного опертя» для обертання та масштабування його нащадкових під-оснасток.

Цей тип керування трансформує його нащадків при обертанні або масштабування, при переміщуванні він просто змінює точку опертя, що використовується обертанням або масштабуванням.

Master Control – Задавальне Керування

При увімкненні створюється додаткова предківська кістка керування з коробковим віджетом, щоб дати можливість переміщуватися оснастці. Це також вимагається іншими опціями, окрім Deform Bone.

Widget Type – Тип Віджета

Дозволяє вибирати один з передвизначених віджетів для генерування для задавального керувальника замість стандартного куба.

Switchable Parent – Перемикне Приріднення

Генерує механізм для перемикання ефективного приріднення оснастки на основі значення кастомної властивості.

Register Parent – Реєстрування Приріднення

Реєструє оснастку як потенційний розмах приріднення для перемикачів приріднення його нащадкових під-оснасток.

Tags – Значники

Визначає додаткові розділені комами тегові ключові слова для зареєстрованої області приріднення. Вони можуть використовуватися іншими оснастками для фільтрування варіантів приріднення або для вибирання стандартного приріднення.

Деякі з наявних тегів, які корисні тут:

injected (спеціальне)

Область приріднення буде робитися доступною для всіх нащадків предківської під-оснастки, а не лише нащадків цієї оснастки.

held_object

Керувальник для об’єкта, що тримається в руці персонажа. Бажано для ІК пальців.

Комбінація injected,held_object є ідеальною для такого керування.

Pivot Control – Керування Опертя

Якщо вимкнути це, то можна уникнути генерування фактичного кастомного керування опертя, ефективно перетворюючи цей тип оснастки у версію basic.super_copy з підтримкою перемикання приріднення та іншим віджетом.

Deform Bone – Кістка Деформи

При увімкненні кістка деформи буде створюватися.

basic.raw_copy#

Тип оснастки з одиничною кісткою, що копіює кістку без префікса ORG- в імені.

Зазвичай усі кістки, скопійовані з мета-оснастки, мають префікс ORG- та розміщуються на невидимому шарі. Це запобігає їх використанню як керувальників або кісток деформування, що ускладнює перенос складного повністю кастомного оснащування дослівно з мета-оснастки.

Цей тип оснастки не додає автоматично префікс, таким чином дозволяючи відповідному ORG-, MCH- або DEF- префіксу бути включеним вручну в ім’я кістки мета-оснастки, або альтернативно використовувати без префіксів для створення кістки керування.

Relink Constraints – Перепов’язання Примусів

Дозволяє перенацілювати примуси, що належать кістці, щоб вказувати на кістки, створені у процесі генерування оснастки, таким чином дозволяючи кастомне оснащування для інтегрування з генерованими кістками.

Для використання цієї функціональності додайте @ та передбачуване ім’я цільової кістки до імені примуса, що дасть синтаксис ...@bone_name. Після того, як кістки оснастки згенеровані, цільова кістка примусу буде замінена. Якщо нове ім’я кістки є лише CTRL, MCH або DEF, це просто замінить префікс ORG в наявному імені цільової кістки. Для примуса Armature ви можете додати суфікс @ для кожної цілі або лише один суфікс @CTRL, @MCH або @DEF для оновлення всіх.

Parent – Приріднення

Якщо це поле не порожнє, то застосовує таку ж логіку підставлення імен для предка кістки.

Коли ця функціональність увімкнена, то кістка не буде автоматично приріднюватися до кореневої кістки, навіть якщо вона не має жодного предка; уведіть root у поле Parent, якщо це необхідно.

basic.super_copy#

Тип оснастки з одиничною кісткою, що просто копіює кістку. Корисний як практичний тип оснастки для додання кастомних функціональностей або специфічних кісток деформи у ваші оснастки.

Control (Boolean) – Керування (Булеве)

При увімкненні кістка керування та віджет будуть створені.

Widget (Boolean) – Віджет (Булеве)

При увімкненні віджет буде створюватися замість стандартного.

Widget Type (String) – Тип Віджета (Рядкове):

Дозволяє вибирати один з передвизначених типів віджетів для генерування замість стандартного кола.

Deform (Boolean) – Деформа (Булеве)

При увімкненні кістка деформи буде створюватися.

Relink Constraints – Перепов’язання Примусів

Працює так само, як і в оснастці basic.raw_copy. Крім того, при увімкненні, будь-які примуси, що мають імена з префіксом CTRL: переміщуються на кістку керування, а з префіксом DEF: – на кістку деформи.