Засіб «Коло» – Circle Tool#

Reference – Довідка

Mode – Режим:

Режим Рисування – Draw Mode

Tool – Засіб:

Toolbar ‣ Circle

Засіб Circle створює овальні форми.

Tools Settings – Устави Засобів#

You can configure the brush main settings exposed on the Tool Settings for convenience. For the draw brushes configuration and settings see: Draw Brush.

Subdivisions – Підподілення

The number of stroke points between each stroke edge.

Профіль Товщини – Thickness Profile

Use a curve widget to define the stroke thickness from the start (left) to end (right) of the stroke.

Вжити Криву – Use Curve

При увімкненні штрих використовує профіль кривої для керування товщиною уздовж лінії.

Usage – Використання#

Вибирання Пензля та Матеріалу – Selecting a Brush and Material#

In the Tool Settings select the brush, material and color type to use with the tool. The Circle tool uses Draw Brush types. See Устави Пензля – Brush Settings for more information.

Створювання Кіл – Creating Circles#

  1. Клацніть (LMB або кінчиком Pen) та потягніть точку старту.

  2. Відпустіть на бажаній точці кінця.

  3. Після відпускання ви можете переміщати точки старту та кінця шляхом клацання та перетягування жовтих маніпуляторів.

  4. Потім підтвердьте (Return/MMB) або касуйте (Esc/RMB).

При перетягуванні ви можете використовувати Shift для вироблення ідеального кола або використовувати Alt для створення кола від центральної точки.

NumpadPlus та NumpadMinus або використання коліща Wheel миші буде збільшувати або зменшувати кількість точок у фінальному колі.

../../../../_images/grease-pencil_modes_draw_tools_circle_example-01.png

Клацання і перетягування точки старту.#

../../../../_images/grease-pencil_modes_draw_tools_circle_example-02.png

Переміщення точок старту і кінця за допомогою маніпуляторів.#

../../../../_images/grease-pencil_modes_draw_tools_circle_example-03.png

Коло після підтверджування.#