Viewport Display – Показ Оглядвікна

Reference – Довідка

Panel – Панель:

«Система Частинок > Показ Оглядвікна» – Particle System ‣ Viewport Display

The Display Panel controls how particles are displayed in the 3D Viewport. This does not necessarily determine how they will appear when rendered.

Display As – Показ Як
None – Нема

The particles are not shown in the 3D Viewport and are not rendered. The emitter may be rendered though.

Rendered – Рендерене

Частинки показуються так, як вони рендеряться.

Вказування – Point

Particles are displayed as square points. Their size is independent of the distance from the camera.

Circle – Коло

Particles are displayed as circles that face the view. Their size is independent of the distance from the camera.

Перетин – Cross

Particles are displayed as 6-point crosses that align to the rotation of the particles. Their size is independent of the distance from the camera.

Axis – Вісь

Particles are displayed as 3-point axes. This is useful if you want to see the orientation and rotation of particles in the viewport. Increase the Display Size until you can clearly distinguish the axis.

Примітка

Частинки, візуалізовані як точки – Point, кола – Circle, перетини – Cross та осі – Axis, не мають будь-яких спеціальних для них опцій, але можуть бути дуже корисними, коли ви має одночасно багато систем частинок, щоб не плутати частинки різних систем (наприклад, в імітаціях, що використовують тип фізики «Рій» – Boids).

Color – Колір

Меню Color дозволяє вам показувати колір частинки відповідно до їх певних властивостей.

None – Нема

Частинки є чорними.

Material – Матеріал

Частинки забарвлюються відповідно до заданого для них матеріалу.

Скорість – Velocity

Color particles according to their speed. The color is a ramp from blue to green to red, Blue being the slowest, and Red being velocities approaching the value of Max or above. Increasing Max allows for a wider range of particle velocities.

Прискорення – Acceleration

Частинки забарвлюються відповідно до їх прискорення.

Amount – Величина

Визначає відсоток від усіх частинок, які будуть показані в оглядвікні (однак, рендеряться усі частинки).

Показ Емітера – Show Emitter

Робиться видимим примірникоутворювач в оглядвікні.