Модифікатор «Зміщення» – Displace Modifier

The Displace modifier displaces vertices in a mesh based on the intensity of a texture. Either procedural or image textures can be used.

Таке зміщення може бути уздовж певної локальної осі, уздовж нормалі вершини, або окремі компоненти RGB текстури можуть використовуватися для зміщення вершин у локальних напрямках X, Y та Z одночасно (інколи це називається як «векторне зміщення» – Vector Displacement).

Options – Опції

../../../_images/modeling_modifiers_deform_displace_panel.png

Модифікатор «Зміщення» – Displace.

Texture – Текстура

The name of the texture from which the displacement for each vertex is derived. If this field is empty, the modifier defaults to 1.0 (white).

Координати – Coordinates

Система координат текстур, що використовується при одержанні значень з текстури для кожної вершини.

Дивіться детальніше common masking options.

Напрям – Direction

The direction along which to displace the vertices. Can be one of the following:

X, Y, Z

Зміщення уздовж обраної осі.

Normal – Нормаль

Зміщення уздовж нормалі вершини.

Кастомна Нормаль – Custom Normal

Зміщення уздовж (усереднено) кастомних нормалей – custom normals, замість нормалей вершин.

RGB у XYZ – RGB to XYZ

Зміщення уздовж локальних осей XYZ індивідуально, використовуючи RGB компоненти текстури (значення Червоного дають зміщення уздовж осі X, Зеленого уздовж Y, Синього уздовж осі Z).

Space – Простір

За допомогою напрямку, заданого у X, Y, Z або XYZ, цей модифікатор може зміщувати уздовж локальних або глобальних осей.

Strength – Сила

The strength of the displacement. After offsetting by the Midlevel value, the displacement will be multiplied by the Strength value to give the final vertex offset.

\(vertex\_offset = displacement × Strength\)

Негативна, від’ємна сила може використовуватися для інвертування впливу модифікатора.

Середнє – Midlevel

The texture value which will be treated as no displacement by the modifier. Texture values below this threshold will result in negative displacement along the selected direction, while texture values above it will result in positive displacement.

\(displacement = texture\_value - Midlevel\)

Нагадаємо, що значення кольору/світності є типово між (0.0 та 1.0) у Blender’і, а не між (0 та 255).

Vertex Group – Група Вершин

The name of a vertex group which is used to control the influence of the modifier. If left empty, the modifier affects all vertices equally.

Invert <-> – Інверт

Інвертує вплив обраної групи вершин, тобто, дана група тепер представляє вершини, що не будуть деформуватися цим модифікатором.

Ця устава розвертає значення вагомостей групи.

Example – Приклад

../../../_images/modeling_modifiers_deform_displace_example-1.jpg

Three different objects created with the Displace modifier. Sample blend-file.

../../../_images/modeling_modifiers_deform_displace_example-2.jpg

A slime animation created with the Displace modifier. Sample blend-file.