Interface – Інтерфейс

Конфігурація у секції Interface – «Інтерфейс» дозволяє вам змінювати те, як елементи інтерфейсу користувача будуть показуватися та як вони будуть реагувати.

../../_images/editors_preferences_section_interface.png

Display – Показ

Resolution Scale – Масштаб Роздільності

Наладжує розмір шрифтів та кнопок відносно до автоматично визначеної роздільності DPI. При типовому використанні ви можете воліти використовувати зум, який доступний у багатьох частинах інтерфейсу Blender.

Line Width – Ширина Лінії

Масштаб ліній та точок в інтерфейсі, наприклад, обрисів кнопок, точок країв та вершин в оглядвікні 3D Viewport.

Thin, Default, Thick – Тонке, Стандарт, Товсте

Splash Screen – Екран Заставки

Показ Splash Screen – Екран Заставки при запуску Blender’а.

Developer Extras – Добавки Розробника

Показ устав та пунктів меню, які призначені для допомоги розробникам, включаючи:

Button Context Menu – Контекстне Меню Кнопки
Online Python Reference – Онлайнова Довідка з Python

Для відкриття довідника з Python.

Copy Python Command – Копія Команди Python

Для копіювання виразу, використовуваного при натисканні цієї кнопки.

Edit Source – Редагування Джерела

Для редагування джерельного коду Python, що визначає цю кнопку.

Edit Translation – Редагування Перекладу

Опція для редагування перекладів інтерфейсу користувача (доступно лише, коли також увімкнено додаток Manage UI translations).

3D Viewport – 3D Оглядвікно
Show Indices – Показ Індексів

Опція для показу індексів вершин/ребер/граней сіті у випливному для накладок.

Preferences – Уподобання
Experimental Tab – Вкладка «Експериментальне»

Функціональності, котрі у процесі розробки, можуть вмикатися тут, як ті, що поточно тестуються.

Tooltips – Засобопідказки
User Tooltips – Засобопідказки Користувача

При увімкненні, засобопідказка або підказка засобу буде з’являтися, коли вказівник вашої миші знаходиться над керувальником. Ця підказка пояснює функцію того, що знаходиться під вказівником, та показує асоційований хоткей (якщо такий є).

Python Tooltips – Засобопідказки Python

Показує інформацію про властивість Python для функції нижче під основною підказкою.

Search – Sort by Most Recent

Show most recently selected items at the top of search results, otherwise search results are sorted alphabetically.

Editors – Редактори

Region Overlap – Перекриття Регіонів

Це дає перекриття регіонами оглядвікна. Це означає, що регіони Toolbar – «Засобосмуга» та Sidebar – «Бічносмуга» будуть показуватися, як такі, що перекривають головну область.

Navigation Controls – Керувальники Навігації

Показ керувальників навігації зверху справа області. Це впливає на оглядвікно 3D Viewport, а також простори зображень.

Примітка

Якщо ви добре знайомі з клавіатурними шоткатами навігації, це можна вимкнути.

Color Picker Type – Тип Підбирача Кольору

Вибір бажаного для вас типу колірного простору – Color Space. Він буде показуватися при клацанні LMB на будь-якому полі кольору.

Дивіться про різні типи підбирача кольору тут – Color picker.

Header Position – Позиція Заголовка

Стандартна позиція заголовка при відкриванні нового редактора.

Keep Existing – Утримання Наявного:

Використовує верхні для більшості типів редакторів та позиції, збережені в запусковому start-up файлі.

Top/Bottom – Зверху/Знизу:

Завжди позиціює заголовок на верху або на низу редактора.

Factor Display Type – Тип Показу Фактора

Як типи значень факторів показуються в інтерфейс користувача.

Factor – Фактор:

Значення показуються як дійсні числа між 0.0 та 1.0.

Percentage – Відсоток:

Значення виражаються як відсоток між 0 та 100.

Temporary Editors – Тимчасові Редактори

При здійсненні певних операцій Blender буде відкривати нове вікно. Поведінка цих операцій може конфігуруватися тут.

Render In – Рендер В

При рендерингу інтерфейс користувача може робити якесь з цих:

Keep User Interface – Утримання Інтерфейсу Користувача:

Інтерфейс користувача не змінюється та рендер обчислюється у фоні.

Maximize Area – Максимізування Області:

Новий редактор зображень відкривається як тимчасове вікно в повноекранному режимі.

Image Editor – Редактор Зображень:

Область, що є найбільшою на екрані, замінюється областю з тимчасовим редактором зображень.

New Window – Нове Вікно:

Новий редактор зображень відкривається як тимчасове вікно регулярного розміру.

File Browser – Браузер Файлів

При відкритті файлів з комп’ютера інтерфейс користувача може робити якесь з цих:

Maximize Area – Максимізування Області:

Новий редактор File Browser відкривається як тимчасове вікно в повноекранному режимі.

New Window – Нове Вікно:

Новий редактор File Browser відкривається як тимчасове вікно регулярного розміру.

Language – Мова

Language – Мова

Мова, що використовується для перекладу інтерфейсу користувача (UI). Цей список розбитий на категорії, що визначають, наскільки повними є переклади.

Translate
Tooltips – Засобопідказки

Переклади описів при наведенні миші над елементами інтерфейсу користувача.

Interface – Інтерфейс

Переклади всіх позначок у меню, кнопках та панелях.

New Data – Нові Дані

Переклади імен нових блоків даних.

Text Rendering – Рендеринг Тексту

Anti-Aliasing – Загладжування

Вмикання загладжування – Anti-Aliasing тексту інтерфейсу. При вимкненні тексти рендеряться, використовуючи прямий рендеринг тексту (заповнюються лише абсолютні пікселі).

Subpixel Anti-Aliasing

Render text for optimal horizontal placement.

Hinting – Хінтування

Наладнується хінтування шрифтів – font hinting, керує інтервалом та чіткістю показу тексту.

Interface Font – Шрифт Інтерфейсу

Заміна стандартного шрифту інтерфейсу користувача.

Mono-space Font – Моноширинний Шрифт

Заміна для стандартного моноширинного шрифту інтерфейсу (використовується у Редакторі тексту – Text editor та Консолі Python – Python Console).