Примітиви – Primitives

Орієнтир – Reference

Режим – Mode

Object Mode and Edit Mode – Режим Об’єкта та Режим Редагування

Меню – Menu

«Додання > Крива» – Add ‣ Curve

Shortcut – Скорочення

Shift-A

Дивись також

При доданні кривих існують кілька загальних опцій, як і для інших об’єктів – Objects.

У Режимах Об’єкта/Редагування меню Add Curve надає п’ять різних примітивів кривих:

Крива Безьє – Bézier Curve

Додає відкриту 2D криву Безьє – Bézier з двома керувальними точками.

Коло Безьє – Bézier Circle

Додає закриту, у формі кола 2D криву Безьє (зроблену з чотирьох керувальних точок).

Крива НОРБС – NURBS Curve

Додає відкриту 2D криву NURBS – НОРБС, з чотирьох керувальних точок, з однорідними – Uniform вузликами.

Коло НОРБС – NURBS Circle

Додає закриту, у формі кола 2D криву NURBS – НОРБС (зроблену з восьми керувальних точок).

Path – Шлях

Додає відкриту 3D криву NURBS, зроблену з п’яти вирівняних керувальних точок з вузликами Endpoint та увімкненою уставою Curve Path.