Spline IK Constraint – Примус «Сплайн ІК»

Примус Spline IK вирівнює ланцюг кісток уздовж кривої. Використовуючи легкість та гнучкість досягнення естетично приємних форм, пропонованих кривими, передбачуваністю і добре інтегрованим керуванням, пропонованими кістками, Spline IK є неоціненним засобом в інструментарії оснастників. Він особливо добре підходить для оснащування гнучких частин тіла, таких як хвости, мацаків та хребти, а також неорганічних предметів, таких як мотузки.

Для укладання примусу Spline IK необхідно мати ланцюг з’єднаних кісток та криву для примушування цих кісток:

  • З вибраною останньою кісткою в ланцюгу додайте примус Spline IK на вкладці примусів кісток Bone Constraints у властивостях Properties.

  • Задайте значення устави „Chain Length“ – «Довжина Ланцюга» як кількість кісток у ланцюгу (починаючи з та включаючи вибрану кістку), на які буде впливати крива.

  • Наостанок, задайте у полі Target криву, що повинна керувати ланцюгом.

Примітка

Примуси ІК особливі у тому, що вони модифікують одночасно кілька кісток. З цієї причини вони ігнорують їх позицію в стеку та завжди виконуються після всіх інших примусів на задіяних кістках. Для застосування примусів після IK необхідно спершу скопіювати фінальну трансформацію на новий ланцюг кісток, наприклад, за допомогою примуса копіювання трансформ Copy Transforms.

Options – Опції

../../../_images/animation_constraints_tracking_spline-ik_panel.png

Панель для Spline IK.

Target – Ціль

Поле Ідентифікатор Даних — Data ID використовується для вибору цільової кривої. Дивіться для отримання додаткової інформації про common constraint properties.

Influence – Вплив

Керує відсотком впливу, який цей примус має на об’єкт. Дивіться докладніше common constraint properties.

Fitting – Підганяння

Chain Length – Довжина Ланцюга

Скільки кісток включені у цей ланцюг.

Even Divisions – Рівні Поділи

Вмикає ігнорування відносної довжини кісток при припасуванні ланцюга до кривої.

Chain Offset – Зсув Ланцюга

Зберігається зсув кореневого суглоба від стартової точки кривої.

Chain Scaling – Масштабування Ланцюга

Use Curve Radius – Вжити Радіус Кривої

Усереднений радіус кінцевих точок використовується для підправлення масштабування кісток за X та Z, поверх режиму масштабу за X та Z.

Y Scale Mode – Режим Масштабу Y

Визначає, як довжина кістки масштабується, коли вона припасовується до кривої, на додаток до ефектів масштабу та кривини об’єкта цільової кривої.

None – Нема

Кістка скидається до довжини в її позі спокою.

Fit Curve – За Кривою

Кістки розтягуються, щоб покрити всю довжину кривої.

Bone Original – Кістка Оригінально

Використовується оригінальний масштаб по осі Y.

XZ Scale Mode – Режим Масштабу XZ

Масштабування так, що кістка піддається зміні в інших двох напрямках.

None – Нема

Не масштабується по осях X та Z.

Bone Original – Кістка Оригінально

Передбачає вживання оригінального масштабування кісток.

Inverse Scale – Інверсія Масштабу

Масштабування по X та Z осях є інверсією, оберненням масштабу по Y.

Volume Preservation – Збереження Об’єму

Подібно, як і для примусу Stretch To – «Розтяг За».

Use Original Scale – Вжити Оригінальний Масштаб

Вказує, що Inverse Scale або Volume Preservation повинні застосовуватися поверх оригінального масштабування кісток, подібно як для примусу Stretch To.

Дивись також

Ця тема більш глибоко розглядається у секції про позування арматури – Armature Posing section.

Example – Приклад