Вузол Anti-Aliasing – «Загладжування»

Вузол Anti-Aliasing -- «Загладжування».

The Anti-Aliasing node smooths away jagged edges.

Inputs – Уводи

Image – Зображення

Standard color input.

Properties – Властивості

Поріг – Threshold

Керує чутливістю виявлення країв по всьому зображенні.

Contrast Limit – Ліміт Контрасту

Керує рівнем контрасту для враховування його при виявленні країв.

Людське око не сприймає всі краї однаково. Наприклад, воно має тенденцію маскувати краї з низьким контрастом за наявності набагато вищих контрастів в оточувальній області. Тому застосування загладжування до несприйнятних країв буде продукувати артефакти. Ця опція кількісно визначає відмінність між низькоконтрастними та висококонтрастними сусідніми краями.

Corner Rounding – Округлювання Кутків

Виявляються кутки для допомоги в збереженні оригінальної форми. Задання Corner Rounding як 0 означає, що жодні виявлення кутків та округлювання кутків не будуть відбуватися. Чим вище це значення, тим краще кутки будуть збережені, тобто будуть нагадувати оригінальне зображення.

Outputs – Виводи

Image – Зображення

Стандартний вивід кольорів.

Examples – Приклади

Вузол Anti-Aliasing має три властивості, показані тут.
../../../_images/compositing_types_filter_antialiasing-node_example-1-threshold.gif

Змінення порогу впливає на всі краї.

../../../_images/compositing_types_filter_antialiasing-node_example-2-contrast_limit.gif

Змінення ліміту контрасту впливає на сусідні краї, що мають контраст нижче ліміту.

Вплив округлювання кутків.
../../../_images/compositing_types_filter_antialiasing-node_example-3-corner_rounding-off.png

Виявлення та округлювання кутків вимкнено (установлено як 0). Зауважте, яку кутки згладжуються, оскільки вони обробляються як артефакти.

../../../_images/compositing_types_filter_antialiasing-node_example-3-corner_rounding-on.png

Виявлення та округлювання кутків повністю зберігає виразні краї навколо кутків.