Operators – Оператори

Operator Cheat Sheet – Шпаргалка про Оператор

Reference – Довідка

Menu – Меню:

Help ‣ Operator Cheat Sheet

Context – Контекст:

Enable Developer Extras

Створює файл тексту в редакторі тексту Text Editor, що дає перелік усіх операторів та їх стандартні значення у синтаксисі Python, разом зі згенерованою документацією. Це хороший спосіб отримати огляд всіх операторів Blender’а.

Дивись також

Blender’s API documentation

System Operators – Оператори Системи

Reload Scripts – Перезавантажити Скрипти

Reference – Довідка

Mode – Режим:

All Modes – Усі Режими

Menu – Меню:

Topbar ‣ Blender ‣ System ‣ Reload Scripts

Перезавантажує всі скрипти, знайдені у теці даних скриптів; будь-які зміни, що були зроблені у редакторі тексту Text Editor, будуть втрачені!

Memory Statistics – Статистика Пам’яті

Reference – Довідка

Mode – Режим:

--debug-memory

Menu – Меню:

Topbar ‣ Blender ‣ System ‣ Memory Statistics

Цей оператор, який може бути знайдений шляхом шукання статистики пам’яті «Memory Statistics» з пошуку оператора Operator Search, буде виводити корисну інформацію про об’єкти пам’яті, їх розмір та кількість користувачів.

Важливо

Для повноцінного використання цього оператора запустіть Blender із консолі за допомогою --debug-memory.

Debug Menu – Меню Зневадження

Reference – Довідка

Mode – Режим:

All Modes – Усі Режими

Menu – Меню:

Topbar ‣ Blender ‣ System ‣ Debug Menu

Цей оператор викликає меню для установлення Blender у певний режим зневадження.

See the source code for a description of what each value does.

Порада

Розробники можуть шукати код для G.debug_value, щоб знайти інші можливі використання для цього оператора.

Примітка

Додаткові опції зневадження доступні через запуск Blender“ у режимі зневадження або задання bpy.app.debug = True.

Redraw Timer – Таймер Перерисовування

Reference – Довідка

Mode – Режим:

All Modes – Усі Режими

Menu – Меню:

Topbar ‣ Blender ‣ System ‣ Redraw Timer

Цей оператор викликає меню зі списком тестів для атестації часу рендерення інтерфейсу користувача разом з функціями скасування/відновлення.

Clean Up Space-Data – Вичищення Даних Простору

Reference – Довідка

Mode – Режим:

All Modes – Усі Режими

Menu – Меню:

Topbar ‣ Blender ‣ System ‣ Clean Up Space-data

Вилучає невикористовувані устави для невидимих редакторів.