Shape Keys – Панель «Ключі Форм»#

Reference – Довідка

Editor – Редактор:

Properties – Властивості

Mode – Режим:

All modes – Усі режими

Panel – Панель:

Properties editor ‣ Object Data ‣ Shape Keys – «Редактор Властивостей > Дані Об’єкта > Ключі Форм»

../../_images/animation_shape-keys_shape-keys-panel_basis.png

Панель Shape Keys – «Ключі Форм».#

Панель Shape Keys використовується для створення ключів форм.

Active Shape Key Index – Індекс Активного Ключа Форми

Блок List view.

Value/Frame (number)

У відносному Relative режимі: Значенням є поточний вплив ключа форми, що використовується для змішування між формою (value=1.0) та її орієнтирним ключем (value=0.0). Орієнтирний ключ, зазвичай, є базисною Basis формою. Вагомість змішання може екстраполюватися вище 1.0 та нижче 0.0.

В абсолютному режимі Absolute: Значення – це час обчислення Evaluation Time, на якому форма буде мати максимальний вплив.

Mute (check mark) – Приглушення (галочка)

Якщо не увімкнено, то ключ форми не буде враховуватися при змішуванні стеку ключів форм у результат, видимий у 3D Viewport.

Lock Shape (lock icon)

Shape keys can be locked to protect them from accidental modification due to inadvertently selecting the wrong key for editing in the list. Most common sculpt and edit mode operators and tools that move vertices abort with an error if the active shape key is locked.

Примітка

Operators that always modify all shape keys in exactly the same way, like Apply Object Transforms, don’t check shape key locks. Neither currently do most edit mode operators that modify topology, because the topology is expected to usually be finalized before shape keys are created.

Shape Key Specials
New Shape from Mix – Нова Форма з Мішання

Додається новий ключ форми з поточною деформованою формою об’єкта. Це відрізняється від кнопки + для списку, оскільки вона завжди копіює форму Basis незалежно від поточно мішання.

Mirror Shape Key – Дзеркалити Ключ Форми

Якщо ваша сіть симетрична, то в режимі об’єкта Object Mode ви можете дзеркалити ключі форм по осі X. Це не буде працювати, допоки вершини сіті не є ідеально симетричними. Використовуйте засіб Mesh ‣ Symmetrize – «Сіть > Симетризування» в режимі редагування Edit Mode.

Mirror Shape Key (Topology) – Дзеркалити Ключ Форми (Топологія)

Так само, як Mirror Shape Key, хоча це виявляє дзеркалені вершини на основі топології сіті. Вершини сіті не мають бути ідеально симетричними для роботи цієї дії.

Join as Shapes (Transfer Mix) – Сполучити як Форми (Перенос Мішання)

Переноситься поточна результатна форма з іншого об’єкта.

Виберіть об’єкт для копіювання, а потім об’єкта, на який буде копіюватися. Використовуйте цю дію, і новий ключ форми буде додано для активного об’єкта з поточним мішанням першого об’єкта.

Transfer Shape Key – Перенести Ключ Форми

Переноситься активний ключ форми з іншого об’єкта, незалежно від його поточного впливу.

Виберіть об’єкт для копіювання, а потім об’єкта, на який буде копіюватися. Використовуйте цю дію, і новий ключ форми буде додано для активного об’єкта з активною формою першого об’єкта.

Delete All Shape Keys

Removes all Shape Keys and any effect that they had on the mesh.

Apply All Shape Keys

Saves the current visible shape to the mesh data and deletes all Shape Keys.

Relative – Відносно

Установлюються ключі форм у відносний Relative або абсолютний Absolute режим. Дивіться Relative or Absolute Shape Keys – Відносні або Абсолютні Ключі Форм.

Shape Key Lock (pin icon) – Блокувати Ключ Форми (іконка шпильки)

Показується активна форма в оглядвікні 3D Viewport без змішування. Shape Key Lock автоматично вмикається, коли об’єкт перебуває в режимі редагування Edit Mode.

Shape Key Edit Mode (edit mode icon) – Режим Редагування Ключа Форми (іконка режиму редагування)

Якщо увімкнено, то при вході в режим редагування Edit Mode активний ключ форми не матиме максимум впливу, як це є стандартно. Натомість поточне змішання ключів форм буде видимим і може редагуватися з цього стану.

Add Rest Position

Creates an Attribute in the vertex domain called rest_position which is a copy of the position attribute before shape keys and modifiers are evaluated. Only mesh objects support this option.

Relative Shape Keys – Відносні Ключі Форм#

../../_images/animation_shape-keys_shape-keys-panel_relative.png

Опції Відносних Ключів Форм.#

Дивіться Relative or Absolute Shape Keys – Відносні або Абсолютні Ключі Форм.

With relative shape keys, the value shown for each shape in the list represents the current weight or influence of that shape in the current Mix.

Clear Shape Keys X – Зчистити Ключі Форм

Установлюються всі значення впливу, або вагомості, на нуль. Корисно для швидкого гарантування, що результат, показуваний в оглядвікні 3D Viewport, не задіюється формами.

Value – Значення

Вагомість змішання між ключем форми та його орієнтирним ключем (зазвичай форма Basis).

Значення 0.0 означає вплив 100% орієнтирного ключа, а 1.0 – цього ключа форми.

Range – Діапазон

Діапазон мінімуму та максимуму для значення впливу активного ключа форми. Blender може екстраполювати результати, коли Value йде нижче, ніж 0.0, або вище, ніж 1.0.

Vertex Group – Група Вершин

Лімітується деформація активного ключа форми групою вершин. Корисно для розбиття складної форми на компоненти шляхом призначення тимчасових груп вершин для цієї складної форми та копіювання результату у нові простіші форми.

Relative To – Відносно До

Вибирається ключ форми, з якого буде деформування. Це називається орієнтирний ключ Reference Key для цієї форми.

Примітка

Rather than storing offsets directly, internally relative keys are stored as snapshots of the mesh shape. The relative deformation offsets are computed by subtracting Reference Key from that snapshot.

Therefore, replacing the Reference Key has the effect of subtracting the difference between the new and old reference from the relative deformation of the current key.

Absolute Shape Keys – Абсолютні Ключі Форм#

../../_images/animation_shape-keys_shape-keys-panel_absolute.png

Опції Абсолютних Ключів Форм.#

Дивіться Relative or Absolute Shape Keys – Відносні або Абсолютні Ключі Форм.

Для абсолютних ключів форм значення, показане для кожної форми у списку, представляє час обчислення Evaluation Time, на якому такий ключ форми буде активним.

Re-Time Shape Keys (clock icon) – Пере-Часувати Ключі Форм (іконка годинника)

Абсолютні ключі форм часуються за порядком у списку з постійним інтервалом. Ця кнопка скидає часування для цих ключів. Корисно, якщо ключі були вилучені або перевпорядковані.

Interpolation – Інтерполяція

Керує інтерполяцією між ключами форм.

Linear – Лінеарно, Cardinal – Кардинально, Catmull-Rom – Катмул-Ром, B-Spline – Б-Сплайн

../../_images/animation_shape-keys_shape-keys-panel_interpolation-types.png

Різні типи інтерполяції.#

Червона лінія представляє інтерпольовані значення між ключами (позначені чорними точками).

Evaluation Time – Час Обчислення

Керує впливом ключа форми. Прошкрябуйте повзунок, щоб бачити ефект поточної конфігурації. Типово, ця властивість ключується для анімації або оснащується за допомогою драйвера.