Command Line Rendering – Рендеринг із Командного Рядка

У деяких ситуаціях ми хочемо збільшити швидкість рендерингу, мати доступ до Blender’а віддалено для рендерення чогось або будувати скрипти, що використовують командний рядок – command line.

Однією з переваг використання командного рядка є те, що нам не потрібен графічний показ (наприклад, не потрібно для Х сервера на Linux), та, як наслідок, ми можемо рендерити через віддалену оболонку (зазвичай, SSH).

  • Дивіться Command Line Arguments про повний список аргументів (наприклад, для визначення того, яку сцену рендерити, номер кінцевого кадру тощо), або просто запустіть:

  • Дивіться Command Line Launching щодо конкретних інструкцій про запуск Blender’а з командного рядка.

blender --help

Примітка

Аргументи виконуються у порядку, в якому вони задані!

Наступна команда не буде працювати, оскільки вивід та розширення задані після того, як дана Blender’у команда запустити рендеринг:

blender -b file.blend -a -x 1 -o //render

Наступна команда буде поводитися, як очікується:

blender -b file.blend -x 1 -o //render -a

Завжди розміщуйте -f або -a як останній аргумент.

Single Image – Одиничне Зображення

blender -b file.blend -f 10
-b

Рендерення у фоні (без інтерфейсу користувача UI).

file.blend

Шлях до blend-файлу для рендерингу.

-f 10

Рендерення тільки 10-го кадру.

blender -b file.blend -o /project/renders/frame_##### -F OPEN_EXR -f -2
-o /project/renders/frame_#####

Шлях до місця для збереження рендереного зображення, що використовує п’ять підставних нулів для номера кадру.

-F OPEN_EXR

Заміщення формату зображення, визначений у цьому blend-файлі, та збереження у зображення формату OpenEXR.

-f -2

Рендерення тільки другого останнього кадру.

Попередження

Аргументи чутливі до регістру! -F та -f не є одне й те ж.

Animation – Анімація

blender -b file.blend -a
-a

Рендерення всієї анімації, використовуючи всі устави, збережені у цьому blend-файлі.

blender -b file.blend -E CYCLES -s 10 -e 500 -t 2 -a
-E CYCLES

Використання рушія «Cycles Render». Для списку доступних рушіїв рендера запустіть blender -E help.

-s 10 -e 500

Задання стартового кадру як 10 та кінцевого кадру як 500.

-t 2

Використання тільки двох потоків.

Cycles

На додаток до опцій вище, які застосовуються до всіх рушіїв рендера, Cycles має додаткові опції для подальшого керування його поведінкою.

blender -b file.blend -f 20 -- --cycles-device CPU

Примітка

На відміну від загальних опції, специфічні для Cycles опції повинні передаватися в кінці командного рядка, слідом за подвійною рискою.

--cycles-device CPU

Override the device that is used to render frames. Currently supported options are CPU, CUDA, OPTIX, HIP, ONEAPI, and METAL. Additionally, you can append +CPU to any GPU type for hybrid rendering.

--cycles-print-stats

Показ детальної статистики щодо пам’яті та використання часу для рендерів Cycles в консолі.