Tracks – Відстеження

Відстеження є системою нашарування нелінійної анімації NLA. На найбазовішому рівні вона може допомагати організовувати смужки. Але вона також нашаровує рух так само, як редактор зображень нашаровує пікселі – нижній шар перший, до верхнього, останнього.

../../_images/editors_nla_tracks_example.png

NLA Tracks and Strips – Відстеження та Смужки НЛА.

Mute (checkbox)

Утримує відстеження від впливу на анімацію. (Приглушення застосовується лише тоді, коли Solo не використовується.) Усі смужки в такому відстеженні показуються як приглушені (пунктирний обрис).

Lock (padlock icon) – Блокування (іконка замка)

Запобігає змінам для цього шару. Це корисно, наприклад, якщо ви хочете вибрати кілька смужок та перемістити їх; але ви хочете утримати кілька відстежень виключеними від змін.

Solo (star icon) – Соло (іконка із зіркою)

Перемикання Solo Track – «Соло Відстеження» призводить до того, що лише вибрані ефекти відстежень будуть видимі при анімуванні. Це дуже корисно для зневаджування складних анімацій.

Action Track – Відстеження Дії

Стандартно, редактор дій Action Editor автоматично зберігає ключкадри, що ви створюєте по оглядвікну 3D Viewport, шляхом збереження їх в дії на основі імені об’єкта, над яким ви працюєте.

Push Down Action (push down icon) – Спихання Дії (іконка спихання)

Перетворює активну дію у нову НЛА смужку вгорі стеку НЛА.

../../_images/editors_nla_tracks_push-down-button.png

Кнопка Push Down – «Опущення» дії.

Pin (pin icon) – Пришпилення (іконка зі шпилькою)

Якщо ви спробуєте перемістити смужку при перебуванні в режимі підправлення Tweak Mode, то ви помітите, що ключі будуть переходити разом з нею. Іноді ви будете воліти, щоб ключі залишалися на їх оригінальних кадрах, незалежно від того, де знаходиться смужка. Для цього натисніть іконку відшпилення unpin поруч зі смужкою.

../../_images/editors_nla_tracks_pin1.png

Смужка НЛА з пришпиленими ключами.

../../_images/editors_nla_tracks_pin2.png

Смужка переміщена, зауважте, що ключі перемістилися разом з нею.

../../_images/editors_nla_tracks_pin3.png

Відшпилені ключі повернулися у свої оригінальні кадри.

Action Stashing – Запасання Дії

При створенні нової дії, якщо наявна дія має лише одного користувача (тобто лише поточне посилання на неї), то вона буде «запасена» у стеку НЛА. Запасання Дії повинно запобігати втрати дій у більшості випадків.

Метод «запасання» дії працює шляхом збереження інакше невикористаних/дрімотних дій в стеку НЛА як смужок у спеціальних приглушених відстежень НЛА. Таким чином, дія пов’язується з певним блоком даних (тобто з певним об’єктом чи певним матеріалом/освітлювачем/тощо) та буде збережена для подальшого використання.

Deleting & Converting – Видалення і Конвертування

Якщо ви вирішити, що ви більше не хочете мати запасену дію, просто видаліть відповідну смужку НЛА, а потім збережіть та перезавантажте файл.

Також, зауважте, що оскільки вони є смужками НЛА, ви можете повторно використовувати їх як звичайні смужки НЛА, просто знеглушивши (та перейменувавши) відстеження НЛА, в якому вони знаходяться. Ви, можливо, також схочете перемістити їх вище над всіма іншими відстеженнями із запасеними діями.